Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Scholing en studiedagen VO
Er bestaan verschillende (korte) opleidingen die docenten helpen bij het opzetten en uitvoeren van (beleid voor) cultuureducatie. In Breda wordt de cursus CCO aangeboden. Deze cursus is in 2013 inhoudelijk aangepast en sluit aan bij De Culturele Ladekast, de leerlijnen voor cultuureducatie.

CCO

CCO staat voor cultuurcoördinatoren voor cultuurbeleid onderbouw. De CCO-ers zijn de sleutelpersonen op het terrein van cultuureducatie. Bovendien komen ze minimaal tweemaal per jaar bijeen in netwerken. Ze hebben daardoor een bevoorrechte positie. Ze krijgen als eerste informatie en kunnen als eerste gebruikmaken van aanbiedingen.

In het kader van de doorgaande leerlijn cultuureducatie wordt aan de docenten van de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs en vertegenwoordigers uit het culturele veld de CCO-cursus aangeboden. Wil cultuureducatie echt geïmplementeerd worden dan is een goede infrastructuur in en om de school noodzakelijk.

Deze cursus is laagdrempelig en praktisch van aard. In de cursus staat de ontmoeting met het culturele veld centraal en worden handvatten gegeven om de samenwerking te bevorderen. De cursus bestaat uit drie grote blokken. Daarin komen steeds een aantal modules aan de orde: cultuureducatie waar gaat dat over, cultuureducatie en onderwijs, aanzetten tot een beleidsplan, cultuureducatie en financiën, samenwerking met instellingen, cultuureducatie in Breda en draagvlak bij je team. Tenslotte komt het maken van een activiteitenplan aan de orde.

Kosten bedragen €850,00 per deelnemer.

Interesse? Geef je op bij femke@cultuurwinkelbreda.nl.

Overig

Landelijk, provinciaal en zelfs lokaal worden er diverse studiedagen aangeboden. Vaak zijn deze studiedagen geschikt voor CCO-ers en kunstvakdocenten. Cultuurwinkel Breda zal de belangrijkste dagen communiceren in de maandelijkse nieuwsbrief en op de agenda van de site, maar kijk ook naar het aanbod van o.a. Kunstbalie en het landelijke steunpunt LKCA. Klik daarvoor op de links onderaan deze pagina. 

© Cultuurwinkel Breda