Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Programma Erfgoed
De klankbordgroep Erfgoed werkt samen met pilotscholen en -instellingen toe naar een programmatische invulling van de leerlijn Beeldcultuur. Op deze plek houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Programma leerlijn Erfgoededucatie- schooljaar 2015/16

De volgende programma's werden in schooljaar 2014/15 door de pilotscholen getest, zodat ze in schooljaar 2015/16 aan alle scholen in Breda aangeboden kunnen worden.

 

Leerjaar

Programma

Aanbieder

Periode

 

1/2

 

 

3/4

Van Leitje tot Tablet

 

Van Wandkaart tot Google Maps

Beeldlokaal

 

 

Beeldlokaal

Diachroon

 

 

Diachroon

De leerlingen kijken (samen met opa/oma) naar schoolspullen van vroeger.

Erfgoed van de school, het gebouw en de omgeving van de school.

5

 

 

 

6

Leskist Archeologie

Gemeente Breda,
Team Erfgoed

1: Bij de brede Aa

Een archeoloog komt in de klas opgravingen laten zien, samen op pad naar een opgraving

Hutkoffer/ stadswandeling

Stichting Cultuurbehoud Breda

3: Van kanonnen naar kwatta

De hutkoffer van een Bredaase familie is gevonden, wat zit er allemaal in?

7

 

 

8

Over Vrijheid

About Freedom ism Generaal Maczek Museum

4: Oorlog en wederopbouw

Een programma over Vrijheid

De Nassauwandeling
(nieuwe stijl)

Leerlingen van de Nassau

2: Breda een belangrijke stad

De Nassauwandeling nieuwe en oude stijl?

 

VO 1/2

 

 

Het Bredaas Verhaal; de vier periodes

Alle bovenstaande programma’s krijgen een VO versie muv Dit is mijn Erfgoed

 

  

© Cultuurwinkel Breda