Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Ontdekking deel II: Erfgoed
Wat zou elke Bredase leerling moeten weten over de Bredase geschiedenis? Die vraag staat centraal bij de invulling van de doorlopende leerlijn erfgoededucatie.

Cultuurwinkel Breda heeft met specialisten uit het onderwijs, culturele en erfgoedinstellingen naar concrete antwoorden gezocht. Het resultaat is een indeling in tijdvakken voor de stad Breda, zoals die ook op school bekend zijn. Uiteindelijk zijn acht tijdvakken gedefinieerd met feiten en gebeurtenissen van vóór het ontstaan van de stad tot en met nu. Deze tijdvakken vormen samen vier perioden die uitgaan van grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor de stad en de bewoners. Bij deze perioden zijn vier kernvragen bedacht die iedere Bredase leerling uiteindelijk kan beantwoorden. 

© Cultuurwinkel Breda