Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Het Bredaas Verhaal
Het Bredaas verhaal beschrijft de rijke geschiedenis van gemeente Breda in vier tijdvakken en acht periodes.

Cultuurwinkel Breda stimuleert culturele (erfgoed)instellingen in Breda hun educatieve aanbod aan te laten sluiten op het Bredaas Verhaal. De leerlijn erfgoededucatie biedt scholen de mogelijkheid om het Het Bredaas Verhaal in samenhang op te nemen in het curriculum. 
 
 
1. Bij de Brede Aa (van 10.000 v. Chr tot 1050):
Hoe zagen het landschap en de bewoners uit toen er nog geen Breda was? 
2. Breda, een belangrijke stad (van 1050 tot 1648):
Hoe ontstond Breda, wat was de rol van de Nassaus bij de groei van de stad en wat gebeurde er tijdens de opstand? 

3. Van Kanonnen naar Kwatta (van 1648 tot 1914): 
Waarom werd de vesting van Breda afgebroken en hoe groeide de industrie van Breda? 

4. Oorlog en wederopbouw (van 1914 tot heden):
Wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog in Breda en hoe ontwikkelde de stad zich daarna?


De links in bovenstaand overzicht verwijzen naar de betreffende pagina binnen Erfgoedweb Junior (ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs). In het voortgezet onderwijs kun je gebruik maken van de 'volwassen' versie van Erfgoedweb. 

© Cultuurwinkel Breda