Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
01 06 2017
Workshop 24 mei: Visie op cultuuronderwijs. Werken vanuit de Cultuurloper en de Culturele Ladekast
Visie vormen

De deelnemers kregen per groep een groot vel waarop zij een kind mochten tekenen. Daarna mocht iedereen roepen wat een kind op cultureel gebied meekrijgt na 8 jaar. Alles werd met post-its rond het kind geplakt om vervolgens te gaan rubriceren. Van globaal naar specifiek. Om vervolgens samen twee woorden te kiezen die er echt uitsprongen. De volgende zaken kwamen bij de groepjes terug: Eigenaarschap en het eigen proces van het kind; flexibele omgeving, onderzoekende houding, procesgericht, creatief denken, ruimte voor experiment, docent als coach, samenwerken, meerdere talenten, spelenderwijs en betekenisvol.
De aanwezigen zien de volwassene als spiegel voor de kinderen. Zij stimuleren en zetten aan tot ontdekken en onderzoeken. Vanuit een gender neutrale benadering met gelijke kansen bij de culturele ontwikkeling, het kind stapjes verder brengen, aansluitend op de ontwikkeling. Leren omgaan met verschillen, kinderen trots laten zijn en eigenaarschap aanmoedigen.
Door de korte tijdsduur van deze workshop werden de vervolgstappen van de Cultuurloper kort aangestipt in relatie tot de Culturele Ladekast. De behoefte werd geuit om daar in een volgende sessie meer tijd voor te maken. Dat gebeurt op donderdag 14 september 2017.


Portfolio

Herman Kuypers, adviseur kunsteducatie bij Kunstbalie en betrokken bij ons kunstmenu De Ontdekking licht de mogelijkheden toe van het leerlingvolgsysteem gekoppeld aan de Cultuurloper. In dit portfolio kan de  leerling zelf zijn culturele ontwikkeling documenteren. Onder supervisie van de leerkracht, de vakdocent, de pedagogisch medewerker of de ouders. Op die manier is de leerling te volgen en kunnen de leerling en anderen via  een blog met elkaar communiceren. Op die manier is de leerling te volgen en kunnen de leerling en leerkracht ‘op een blog-achtige manier’ met elkaar communiceren. De leerling blijft eigenaar.  

Relatie buiten- en binnenschools

De aanwezige deelnemers vanuit de BSO zien volop mogelijkheden vanuit de Cultuurloper versus Culturele Ladekast. Bij de BSO is sprake van spelend leren binnen alle culturele items. Zo slaan we een brug tussen de voor- binnen- en naschoolse -cultuurloopbaan van het kind. De Cultuurloper bestrijkt 3 domeinen

  • Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker. 
  • Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer. 
  • Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

Ervaringen delen

Luydgarde Rijnen (De Stilte) vertelt over haar ervaring met de Cultuurloper en de Culturele Ladekast een van haar scholen. Middels kijkwijzers en teamtrainingen worden leerkrachten actief betrokken. Door bepaalde stappen legt zij een relatie door te kijken naar dans, te  praten over dans, zelf te doen en erover na te denken. In het 2e jaar brengt zij samen met de groepen een bezoek aan het theater.  In het 3e jaar geven de leerkrachten zelf dansles.  Luydgarde geeft het belang aan van: Creëer draagvlak en neem ieders rol, van de leerkracht, van de pedagogisch medewerkers serieus. Dan is er sprake van driedubbel leren. Draagvlak ontstond pas toen de hooggespannen verwachtingen werden bijgesteld. Er ontstond samenhang tussen de diverse activiteiten.

Luydgarde adviseert om de tijd te nemen om creativiteit te stimuleren. De Brillen van Parson, kunnen daarbij helpen. Draagvlak bereik je ook door een volledige onderdompeling. Zonder eigen leervraag. Open instappen. Directies dienen voorwaarden scheppend te zijn.
Tijdens de vervolgbijeenkomst is er een mogelijkheid om dieper in te gaan op de Cultuurloper en de Culturele Ladekast. De datum wordt in volgende nieuwsbrief aangekondigd. 

© Cultuurwinkel Breda