Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
01 06 2017
workshop 24 mei 2017: Ontwerpend en onderzoekend leren bij muziekonderwijs
Muziekdocent en Cultuurcoach Lizet van Beek startte met een klapoefening om de concentratie te bevorderen en om onderling verbinding te zoeken. Vervolgens werkte de deelnemers in groepjes van 4 aan een muzikale compositie. De opdracht was om op een onderzoekende manier een compositie te bedenken die nog niet bestaat. Te gaan spelen, overleggen en te luisteren naar elkaar zonder oordeel. Alles mag. De creativiteit te laten vloeien en te wachten tot iedereen zijn muzikale compositie heeft ingebracht en pas daarna compromissen te sluiten. De resultaten waren verassend, prullenpakken kranten, bekertjes, alles werd ingezet om ritme, samenspel, klanken hard en zacht voort te brengen. Conclusie: je hebt geen instrumenten nodig om muziek te maken en je werkt door deze activiteit aan diverse vaardigheden:

•Onderzoeken
•Compositie maken/ Ontwerpen
•Motoriek
•Vorm
•Samenwerken
•Elkaar inspireren


Ritme omzetten naar beweging

De Muziekimpuls zoals De Klokkebei die aanpakt ism Holland Opera, Nieuwe Veste en De Stilte is een voorbeeld waarbij veel geleerd wordt op het gebied van co-creatie. Een schoolbreed project waaraan alle jaargroepen meedoen. Gestart werd met een gezamenlijke teamtraining en vervolgens zagen en ervaarden alle groepen een muziek/dans voorstelling. Daarop aansluitend kregen de diverse groepen een aantal dans- en muziekworkshops. In de praktijk van de Klokkebei blijkt dat leerkrachten weinig tijd (kunnen) nemen om echt betrokken te zijn. Een aantal leerkrachten gingen zelfs andere dingen doen tijdens de les. De vraag hierbij is: hoe is de leerkracht vooraf in de co-creatie meegenomen? Kreeg hij/zij de tijd om actief te anticiperen? Die tijd blijkt achteraf onvoldoende ingeruimd. Een belangrijke voorwaarde om succes te behalen op het gebied van co-creaties is als eerste met z'n allen om te de tafel en tijd vrij te maken om onderling waardes uit te wisselen door goed te observeren en ervaringen uit te wisselen. Dan pas heeft het echt zin en kun je iets doen met de resultaten. De ambitie was dat bij de Klokkebei alle leerkrachten na afloop van de 3-jarige Muziekimpuls muziek/dansles konden geven. Er is nu nog 1,5 jaar over om draagvlak te creëren.  Dus de ambitie wordt bijgesteld.  Volgens Luydgarde kun je eigenlijk  na  3 jaar pas zeggen: nu zou ik kunnen starten. Nu kennen we elkaar, er is begrip, we kennen de waarden van elkaars discipline.

Muziekimpuls bij St. Maerte

Muziekdocente en leerkracht Karin van Noort gaf de deelnemers vervolgens een kijkje in de keuken van BS st Maerte. Zij vertelde het eerste jaar alleen nog maar bezig te zijn met draagvlak creëren binnen de school. Gekozen is om dit eerst in kleiner verband te doen. De focus ligt in het eerste jaar op de specialisten muziek binnen de school. In het 2e en 3e jaar dragen zij hun expertise uit naar het hele team. Vanuit de school zijn er contacten met de wijkaanbieders zoals:  Harmonie Cecilia, Carnavalsverenigingen, muzieklessen vanuit Nieuwe Veste. De werkgroep muziek neemt de komende 2 jaar de tijd om mensen tijdens oefenlessen te laten overnemen en enthousiast te maken om zelf muziekles te geven. Karin legt uit dat er ook koppelingen gemaakt worden tussen muziek en andere vakken. Leerkrachten worden uitgedaagd om zelf met ideeën te komen voor integratie.  Bepaalde zaken moeten ook aangeleerd worden. De scholen, zoals St Maerte, Rosmolen, Horizon etc...  die aangesloten zijn bij Stichting Inos wisselen onderling informatie en kennis uit in de speciaal ingerichte Leergemeenschap Muziek.

Muzikaal gehoor versterken binnen- en buitenschools

Lizet besteedde aandacht aan het belang van Luisteren naar muziek. Muzikaal gehoor ontwikkelen bij kinderen. Leren luisteren naar opera en klassieke muziek. Het receptieve, het leren kijken en luisteren naar de professional blijft een belangrijk aspect ook voor de leerkracht. Er zijn diverse luistermethodes waarbij je een  week lang elke dag kort een muziekstuk beluisterd. Op die manier ontwikkel je na  8 jaar een rijk gehoor. Basisschool St Joseph is een voorbeeld van een school die tijdens de muziekimpuls direct al samenwerkt met de buitenschoolse opvang. In dit geval de Kober groep. Leerlingen maken tijdens school kennis met muziek genres e.d.. Buiten de school kunnen zij zich inschrijven op 6 weken vervolglessen.  Vanuit daar worden de linkjes gelegd naar verdere talent ontwikkeling. Zowel binnen als buiten de school wordt gebruik gemaakt van de methode 123 - zing. Een muziekprogramma in doorgaande leerlijn uitgewerkt. Buiten de school betalen de ouders voor dit programma.  Verder werden er tijdens deze workshop ook suggesties gegeven om voorschools mee aan de slag te gaan. Het programma "Rupsje nooit genoeg" wordt daarbij als succes gezien. Onder leiding van klassieke muziek verandert de rups naar cocon. Op andere muziek werkt een pedagogisch medewerker aan dezelfde opdracht. Zo wissel je uit en benut je elkaars talenten.

Tot zover het verslag van een geslaagde workshop Muziek Impuls. In september volgt er een tweede ronde op 14 september 2017 vanaf 16.00 uur. In deze  tweede ronde Muziekimpuls gaan we dieper in op de vele mogelijkheden om muziek te combineren met andere vakken: Bij muziekeducatie is bijvoorbeeld aansluiting te maken op  de Uitvindfabriek. Je kunt de telefoon inzetten om te componeren of zelf instrumenten maken en daar diverse technieken bij aanleren. 

© Cultuurwinkel Breda