Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
05 11 2015
Wil jij een impuls geven aan muziek op jouw basisschool?
Volg je in De Ontdekking muziek en wil je meer? Wil je meer en betere muzieklessen verzorgen voor je leerlingen? Je leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen? En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.


Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

De regeling Impuls Muziekonderwijs
Eind 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat zij tot 2020 € 25 miljoen extra beschikbaar stelt voor muziekonderwijs op basisscholen door de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen scholen de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Goed cultuuronderwijs is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving. Er is groot draagvlak in de samenleving voor cultuureducatie en in het bijzonder voor meer en beter muziekonderwijs. 85% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.

Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.
Vanaf nu kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bedoeling is dat scholen hiermee de

  • kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten,
  • structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en
  • verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen.
  • De regeling is een verlengde van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en dient zich daarmee te verhouden.

Wil je meedoen met deze regeling? Neem vooral contact op met ons zodat we kunnen ondersteunen bij het formuleren van de plannen en samenhang kunnen waarborgen.  

© Cultuurwinkel Breda