Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
12 12 2016
Vakoverstijgend onderwijs PO en VO
Als je wilt dat een sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken of juist niet? Op de nieuwe website hogeredenkvaardigheden.slo.nl staan tal van uitdagende vragen en opdrachten voor het VO waar zelfs de slimste leerlingen niet zo maar het antwoord op weten.
Tijdens de slotconferentie Cultuureducatie met kwaliteit op 8 december jl. stuitte de Cultuurwinkel op prachtige initiatieven om kunst te verbinden aan andere vakken in het primair onderwijs. Wij delen de informatie graag met jou.


Projectleider Han Noordink (SLO):
“Alle leerlingen, van vmbo tot gymnasium, verdienen het gestimuleerd te worden tot dieper nadenken. Het gaat bij hogere denkvaardigheden om analytisch en creatief denken. Dat kan op alle niveaus. Leerlingen worden beter toegerust voor wat in de 21e eeuw van hen wordt verwacht. Oefenen van hogere denkvaardigheden stimuleert samenwerken, kritisch denken en sociaal en cultureel vaardig zijn. Hogere denkvaardigheid past ook in het streven naar talentmaximalisatie. Veel scholen proberen daar invulling aan te geven. Deze website helpt ze daarbij.”

Een succesvol project in het primair onderwijs, waarin vakoverstijgend werken centraal staat is bijvoorbeeld Creatief met kunst en taal een samenwerking tussen Fontys Kenniscentrum taal, enkele scholen en het Factorium in Tilburg. Herkenbare situaties vormen het uitgangspunt bij betekenisvolle taal-kunstactiviteiten. In 2013 kwamen enkele Tilburgse scholen uit het primair onderwijs bij de participerende kunstaanbieders met de volgende vraag: ”Kunnen jullie met jullie muziek-, dans- en dramalessen zorgen dat de taalontwikkeling van onze kinderen verbetert?”  Dit mondde uit in een samenwerking die de taaldoelen met de leerdoelen van de kunsten verbindt. Er werd nauw samengewerkt met Jack Duerings, projectleider van het Fontys Kenniscentrum taal en docent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Wil je meer weten zoek dan contact met Maartje van den Boom - Coppes van Factorium.

Ook tref je op de website van SLO een aantal mooie uitwerkingen van vakoverstijgend onderwijs. 

Veel leerkrachten ervaren thematisch werken als een uitdagende manier om het onderwijs voor henzelf en de leerlingen vorm te geven. Geldt dat ook voor jou? Laat ons weten wat je ervaringen zijn en deel deze met je collega’s. 

© Cultuurwinkel Breda