Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
07 05 2015
Tiuri speelt samen met onderwijs
Theaterwerkplaats Tiuri maakt het onzichtbare talent van mensen met een beperking zichtbaar op het podium. Dat ze hiermee een breed publiek bereiken, blijkt uit de volgende samenwerkingsprojecten met het onderwijs.

Tijdspeuren
KBS De Spoorzoeker, BSO Open-up / Fun Kids, Buurtcomité Belcrum 400 en Theaterwerkplaats Tiuri zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Het resultaat is Tijdspeuren: unieke voorstellingen in de wijk óver de wijk.
De 370 leerlingen, hun leerkrachten, de speler van Tiuri en hun theaterregisseurs ontmoeten elkaar rondom het 400-jarige bestaan van de wijk Belcrum. Vol enthousiasme gaan alle betrokkenen de samenwerking aan, om elkaar buiten de muren van hun dagelijkse omgeving te ontmoeten en samen iets moois te creëren.

De eerste ontmoetingsateliers hebben afgelopen weken plaatsgevonden. Groepen van KBS de Spoorzoeker werden tijdens deze ateliers gekoppeld aan Tiuri-acteurs. De leerlingen deelden hun kennis over de geschiedenis van de gekozen speelplekken , de acteurs van Tiuri verzorgden de warming up en de brainstormsessies. Geschiedenis en brainstorms vormen uitgangspunt voor de co-creatie van kleine voorstellingen. Direct na de meivakantie starten de samengestelde groepen met repetities onder leiding van hun regisseurs of choreografen op diverse plekken in de wijk. Uiteraard zullen deze voorstellingen gepresenteerd worden aan publiek.

De presentaties van Tijdspeuren zullen plaatsvinden op vrijdag 29 mei 2015 van 13:00u tot 14:30u. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd als publiek!                                                      

Verlangen
Daarnaast werden er vele verlangens uitgewisseld tijdens de eerste ontmoeting tussen de leerlingen van de dramaklas van Scala (VO) en de spelers van Tiuri. Op woensdag 22 april kwamen zij bij elkaar om zich voor te bereiden op een super gaaf project rondom het thema 'verlangen'! 
De Scala leerlingen maakten deze eerste bijeenkomst kennis met theater en met de Tiuri spelers. De interactie tussen spelers en de leerlingen (13-14 jaar) was erg interessant en het klikte goed. In het nieuwe schooljaar krijgt het project een vervolg. De samenwerking tussen Scala en Tiuri wordt mede mogelijk gemaakt door Maatwerk.

En meer... 
Buiten deze projecten biedt Theaterwerkplaats Tiuri doorlopende cultuureducatieve projecten aan voor leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zie de projecten He Pssst en Sloot op deze website. De workshops worden gezamenlijk verzorgd door theaterdocenten en spelers van Tiuri. In Tiuri@work gaat Tiuri de ontmoeting aan met gerichte doelgroepen (denk aan studenten/opleidingscoördinatoren, ambtenaren voor bv. WMO of Cultuur, ICC'ers). Deze programma's geven een kijkje in de keuken van de thaterwerkplaats en worden vormgegeven rondom een centraal thema dat diegenen die elkaar ontmoeten gemeenschappelijk hebben.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school? Neem dan contact op voor meer informatie!  

Theaterwerkplaats Tiuri
Theaterwerkplaats Tiuri maakt het onzichtbare talent van mensen met een (verstandelijke) beperking  -op eigenzinnige wijze- als kwaliteit zichtbaar op het podium voor een breed publiek. Naast jaarlijkse grote theatervoorstellingen organiseert Tiuri theaterworkshops, onderwijsprojecten, speciale zomerweken en coproducties. Belangrijk aspect in alle projecten en programma’s van Tiuri is het steeds aangaan en faciliteren van ontmoeting vanuit gelijkwaardigheid met verschillende groepen in de maatschappij. Tiuri draagt zo bij aan een nuancering van het beeld van de ‘beperking’ en helpt de spelers een plek in de maatschappij te verwerven door hun talenten zichtbaar te maken.
Het is dit jaar 12 jaar geleden dat Theaterwerkplaats Tiuri haar eerste theateractiviteit ontplooide voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Nu zijn we 12 jaar verder en staan er twee stevige locaties (één in Breda en één in Roosendaal) die een flink aanbod aan theateractiviteiten ontplooien op het vlak van dagbesteding, onderwijs, cultuureducatie en vrije tijd.  Theaterwerkplaats Tiuri is lid van de ATOB en de landelijke vereniging ‘Ongekend Talent’. 

© Cultuurwinkel Breda