Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
12 12 2016
Thema’s & 21e eeuwse vaardigheden
Dankzij de aandacht voor de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben, de 21 century skils, maakt de meetcultuur in het onderwijs weer plaats voor uitdagend onderwijs. Het mag weer gaan over onderwijs waarbij we onze leerlingen: stimuleren om samen te onderzoeken; samen te ontdekken; en samen fouten te maken. Immers: 'Daar waar je over struikelt, ligt je grootste schat begraven’.

Bij vakoverstijgend en thematisch onderwijs is een inspirerende rol van de docent belangrijk. Samen met de leerlingen richt je een rijke leeromgeving in, waarin je leert van en met elkaar. Een goede relatie met je leerlingen is bepalend voor het succes.Het gaat om wederkerige responsiviteit, vertrouwen en het ervaren van verantwoordelijkheid.

Onze snel veranderende informatiesamenleving vereist kwaliteiten als: het vermogen tot samenwerken, problemen op kunnen lossen, empathisch zijn, keuzes kunnen maken, kennis kunnen produceren en reflecteren. Creativiteit wordt steeds belangrijker. Veel aanbod, op het gebied van kunst, erfgoed en design op onze website, brengt thema’s tot leven en stimuleert de 21 century skils. Skils die deels overeenkomen met de culturele vermogens. Door cultuureducatie steviger te verankeren in ons onderwijs versterk je de culturele vermogens van je leerlingen en zet je het creatief en kritsich denken aan bij je leerlingen. Hieronder zetten we de 21 century skils en de culturele vermogen voor je op een rij: 

De culturele vermogens:    

 • Creërend vermogen / Zelf iets leren maken
 • Reflectief vermogen / Interpreteren en waarderen 
 • Leren analyseren / Onderzoekend vermogen 
 • Receptief vermogen 
 • Vermogen zich te presenteren 
 • Vermogen tot zelfstandig werken
 • Vermogen tot samenwerken

21e eeuwse vaardigheden 

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Ict-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering


 

© Cultuurwinkel Breda