Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
05 10 2015
Terugblik eerste vaardigheidstrainingen
De vaardigheidstrainingen gekoppeld aan de gekozen leerlijn bij de Ontdekking geven de leerkrachten praktische tools om in te zetten in de klas. Met behulp van de culturele vermogens (leeropbrengsten) uit De Culturele Ladekast geven de trainingen een verdieping op kunst, cultuur en erfgoededucatie.

Op woensdag 30 september vonden de eerste van de reeks van vier vaardigheidstrainingen plaats op diverse locaties in de stad. Mocht je de eerste training gemist hebben, dan zien we je graag bij de 2e, 3e en 4e training.

Aan de vaardigheidstraining erfgoed nam een klein groepje deel. Zij troffen elkaar bij de KMA en kregen een informatiebooster van Boudewijn van de Calseijde, van Stichting Historische Verzameling KMA. Daarna werd het spel Overmeester Breda door de deelnemers gespeeld. Een inspirerend bordspel wat goed ingezet kan worden in de klas.

Tijdens de vaardigheidstraining muziek werd er actief ingezet op ritme in een doorlopende leerlijn. Met lepels, pannendeksels, sleutelhangers, kralendozen werden prachtige resultaten bereikt. Voor alle groepen is er een lesbrief ontwikkeld die de deelnemers na afloop mee konden nemen.

De vaardigheidstraining dans vond plaats bij De Stilte. De deelnemers ervoeren aan den lijve wat dans met je doet. Er werd samen gedanst, gereflecteerd en gekeken naar de toepassingen en leeropbrengsten.

De vaardigheidstraining beeldcultuur vond plaats bij Moti waar de deelnemers door middel van de collectie inzicht kregen in het werken met De Kijkwijzer: Wat zie je, Hoe is het gemaakt?, Wat vind je ervan?  Wat betekent het?.

Bij de vaardigheidstraining beeldende vorming stond het maken van een animatie centraal. Wat is animatie? Op elk niveau van de leerlingen zijn er animaties te maken. De deelnemers gingen actief aan de slag en de resultaten mogen er zijn.

Bij de vaardigheidstraining drama kregen de deelnemers een toelichting op de culturele vermogens. Vervolgens keken ze naar de afronding van een drama les door kinderen in de theaterzaal van de Nieuwe Veste. Om daarna zelf te improviseren aan de hand van een voorwerp. Inspirerend  en praktisch leerden de deelnemers stapsgewijs hoe je met je klas figurentheater aan de slag kunt.

Bekijk  de foto's van de trainingen op onze Facebook-pagina. Terugblikkend op de eerste reeks vaardigheidstrainingen zijn de eerste reacties overwegend positief. Hier en daar mag het nog iets praktischer of mag juist meer nadruk worden gelegd op de specifieke leeropbrengsten. Binnenkort evalueren we uitgebreider aan de hand van de feedback die we van de leerkrachten hebben ontvangen.

Wij verheugen ons op de volgende vaardigheidstrainingen. Kijk bij de leerlijn die je hebt gekozen op de site waar en wanneer deze plaatsvinden. Mocht je jezelf nog willen aanmelden of tref je de informatie die je wilt ontvangen nog niet aan op onze website, stuur dan een mail naar de betreffende leerlijnbegeleider en/of astrid@cultuurwinkelbreda.nl. Zet je de vaardigheidstraining ook graag op maat van je eigen team in? Laat het weten aan Astrid Nooij. 

© Cultuurwinkel Breda