Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
30 10 2012
Regeerakkoord erkent cultuureducatie voor po en vo!
De paragraaf Kunst en Cultuur uit het op 29 oktober verschenen regeerakkoord:

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj's en architecten veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan. Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.

- Cultuur moet toegankelijk blijven. De BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door.

- We ondersteunen en stimuleren cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen.

- De cultuurkaart CJP voor jongeren blijft behouden. Culturele instellingen richten hun educatie op deze groep.

- Talentontwikkeling wordt gestimuleerd via het Fonds voor de podiumkunsten en cultuureducatie.

- Het onderwijs en de cultuursector bundelen krachten ten behoeve van cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

- Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit.

 

© Cultuurwinkel Breda