Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
03 07 2014
Pilotscholen Cultuureducatie met Kwaliteit
Nutsbasisschool Burgst, De Spoorzoeker, De Liniedoorn, Burchgaarde, Laurentius, Dirk van Veen en nog vele andere scholen verlenen ons tussen 2013 en 2016 hun medewerking om als pilotschool deel te nemen aan een project Cultuureducatie met Kwaliteit.

De Culturele Ladekast
Met de komst van het leerplankader van de SLO voor de kunstvakken sloegen in 2012 de 5 grote Brabantse steden (B5: Eindhoven, Helmond, Tilburg en Den Bosch en Breda) de handen ineen en werkten aan een gemeenschappelijk leerplan voor cultuureducatie. Scholen, kunstenaars en culturele instellingen uit deze steden ontwikkelde de Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn voor cultuureducatie. Op 22 mei 2013 nam minster Bussemaker de eerste Culturele Ladekast in ontvangst.

In de Culturele ladekast zijn alle kunstvakken en erfgoed uitgewerkt in een doorlopende leerlijn. Het is een raamwerk en houvast voor programmamakers en afnemers. De scholen, meestal de ICC-ers, zijn de afnemers. De hierboven genoemde pilotscholen deden o.a. mee aan een nulmeting om vervolgens een leerlijn uit te zetten onder begeleiding van Cultuurwinkel, De Stilte en Nieuwe Veste. Inmiddels hebben ook een aantal cultuuraanbieders zoals Moti Museum, De Grote Kerk, Tiuri, Muzipo, Waarizutnou en vele anderen hun programma’s uitgewerkt of doorontwikkeld langs dit leerplan.

Pilotscholen
Uit de nulmeting van basisschool Burgst bleek dat er genoeg gedaan werd aan dans, drama en muziek. Aan professionele beeldende vorming viel winst te behalen. Het raamwerk uit de culturele ladekast bracht de hiaten in kaart. De dans- en dramalessen worden in 2014-2015 uitgesmeerd over alle groepen. Bovenop wat de school zelf al doet en het basisprogramma De Ontdekking biedt de school haar leerlingen een mooi aanvullend programma voor beeldcultuur en beeldende vorming.

Basisschool de Liniedoorn werkt vanuit de IPC onderwijsvernieuwing. Hier is het kunstaanbod meer geïntegreerd in de andere schoolvakken. Ook hier is eerst in kaart gebracht wat de school zelf kan en doet om vervolgens aan te sluiten met een basisprogramma uit de stad De Ontdekking en een verdiepingsprogramma vanuit de leerlijnen van de kunstvakken.

De Burchtgaarde en Laurentius kozen voor de leerlijn erfgoed. Ook deze leerlijn sluit mooi aan op het basisprogramma van De Ontdekking. We zijn heel benieuwd naar de nieuwe programma’s die speciaal rond het Bredaas Verhaal, de erfgoed leerlijn van Breda werden ontwikkeld. Het bezoek aan de Grote Kerk en de Nassau wandeling zijn komend schooljaar al in een nieuw jasje gestoken.

Dirk van Veen loopt vanaf 2015-2015 mee langs de leerlijn Beeldcultuur. Deze leerlijn wordt ingevuld met programma’s geënt op visueel geletterd raken van Moti, Bibliotheek Breda en vele andere aanbieders.

De erfgoed-, beeldcultuur-, literatuur-, beeldende vorming- muziek- en dansleerlijnen zijn vanaf 2015 voor alle scholen beschikbaar. Uiteraard kan de school ook kiezen voor multidisciplinaire leerlijnen.
Komend schooljaar volgen we de pilotscholen en brengen we verslag uit over de bevindingen. Mocht je meer willen weten, neem contact met ons op. 

© Cultuurwinkel Breda