Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
02 03 2017
Partner in participatie
Stichting Nieuwe Veste, waar Cultuurwinkel deel van uitmaakt, zet de komende jaren nog sterker in als Partner in participatie.

Directeur-bestuurder Gertjan Endedijk: “Wij gaan ons nóg meer focussen op samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties in de domeinen zorg, welzijn, cultuur en onderwijs. Samen met deze partijen bewegen we mee met wat er leeft in de stad. We zetten onze expertise in om het culturele aanbod van de stad te laten bijdragen aan de realisatie van de doelen van onze maatschappelijke partners. Op deze manier draagt de stichting bij aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Breda en wordt kunst en cultuur in Breda versterkt.” 

Stichting Nieuwe Veste benoemt in haar nieuwe beleidsplan drie uitgangspunten waar de aandacht de komende jaren naar uit zal gaan:

In Breda heeft elk kind in zijn eigen omgeving recht op het ontwikkelen van zijn taalvaardigheden en creativiteit en een kennismaking met kunst.
In Breda kunnen alle jongeren hun creatieve en kunstzinnige vaardigheden inzetten voor het verbreden van hun blik op de wereld.
Alle volwassenen in Breda dragen bij aan een sociale en cultureel levendige stad.

Voor meer informatie: neem contact op met Claudia van de Velde, communicatie-adviseur, 076-5294995 

© Cultuurwinkel Breda