Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
02 09 2013
Opening Cultureel Schooljaar drukbezocht


Meer dan honderd belangstellenden uit het Bredase onderwijs- en cultuurveld hebben afgelopen donderdagmiddag de Culturele Informatiemarkt in het Chassé Theater bezocht. Daar kon men onder meer kennismaken met meer dan twintig aanbieders van culturele producten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Naast Bredase theaterproducenten als Muzipo, Tiuri en De Vlinderfabriek waren ook instellingen uit de provincie aanwezig zoals philharmonie zuidnederland en Kunstbalie.

Voorafgaande aan de drukbezochte cultuurmarkt werd door Cultuurwinkel Breda een zaaloptreden geprogrammeerd.  Theaterdirecteur Cees Langeveld ging daarbij onder meer in op de veranderende trends van het publiek – jong en oud – bij podiumvoorstellingen: ‘Festivals doen het tegenwoordig goed, omdat er een lossere sfeer hangt voor de bezoekers dan bij een geconcentreerd zaaloptreden.’ Ook benadrukte hij het belang van cultuureducatie voor de jeugd die daarvan later veel profijt heeft. Karlijn Gerritsen, marketingmedewerker van het theater, gaf een ‘sneakpreview’ van de digitale ‘Theatergames’ voor het basisonderwijs en de ‘Theaterfreak’ voor het voortgezet onderwijs. Voordat het Maranti Trio – drie vrouwelijke strijkers van philharmonie nederland – een muzikale en theatrale indruk gaven van het schoolproject Kasteel aan de Rivier, benadrukte Femke van de Wiel het belang van cultuureducatie anno 2013. Als coördinator Cultuurwinkel Breda is zij vanaf de start betrokken bij de versterking van het cultuuronderwijs in Breda. ‘Ondanks bezuinigingen en de economische crisis liggen er kansen. Er gaan dan ook steeds meer geluiden op voor ruimte in het onderwijs voor creativiteit, innovatie, ondernemerschap en zingeving.  Vooral cultuur, kunst en erfgoed kunnen daaraan bijdragen. Samen met scholen en instellingen in Breda én met de steden Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Helmond is een model ontwikkeld waarin de culturele vermogens centraal staan.  Het eerste exemplaar van deze zogeheten Culturele Ladekast is in het voorjaar uitgereikt aan de minister van OCW, Jet Bussemaker.  De minister prees het model als instrument voor de integratie van cultuuronderwijs in het  gehele onderwijs aan 4 – tot 18-jarigen. In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft Cultuurwinkel Breda begin dit jaar subsidie gekregen voor vier jaar, aangevuld met eenzelfde bijdrage van de gemeente Breda. Met deze impuls is Cultuurwinkel Breda in staat om alle plannen voor de implementatie van De Culturele Ladekast in de praktijk uit te voeren.’
‘In dit jaar waarin Breda Onderwijsstad van Nederland is, werken culturele instellingen en scholen al samen op verschillende fronten om cultuuronderwijs te verankeren.  Ook in het kader van Breda als stad van Beeldcultuur en Erfgoed worden de culturele onderwijsprogramma’s  actueel aangepast.  Indien volgende week ook nog bekend wordt dat Brabant in 2018 Culturele Hoofdstad mag zijn van Europa, zal dat een extra impuls voor cultuur op de scholen geven’, aldus coördinator Femke van de Wiel. 

© Cultuurwinkel Breda