Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
11 05 2017
Ontdekking 2017-2018
Info naar scholen verstuurd
Onlangs is naar alle contactpersonen voor De Ontdekking per mail (20 april) en per post uitgebreide informatie verstuurd over het aanbod en het rooster voor het volgende schooljaar. Daarbij is ook het aanmeldingsformulier voor intekening op De Ontdekking voor 2017/2018 en 2018/2019 toegevoegd. Inzendtermijn voor dit contract sluit op 17 mei. Het tarief is onveranderd gebleven, namelijk € 7,50 per leerling per schooljaar.


Aanbod overzicht 2017/2018

Voorlopig kan het overzicht van het aanbod Deel 1, Deel 2 en Extra Aanbod worden ingezien via http://www.kcegids.nl/breda/  Dit gedeeltelijk nieuwe of vernieuwde aanbod staat vermeld tussen het huidige aanbod van 2016/2017.

Aanbod inhoud 2017/2018

Voor de inhoud van het aanbod 2017/2018 wordt per rooster-onderdeel verwezen naar de website http://www.cultuurwinkelbreda.nl/ (CWB)

Intekenen op het rooster 2017/2018

Vanaf 15 mei t/m 15 juni is het mogelijk om in te tekenen op het aanbod.

Log daarvoor eerst in met de schoolcodes – linksboven op de homepage van http://www.cultuurwinkelbreda.nl/ Schoolcodes vergeten ? Neem dan contact op met coördinator Peter Korz – gegevens onderaan dit bericht

Vul de nieuwe schoolgegevens per groep in voor 2017/2018. De ‘oude’ gegevens van 2016/2017 staan hier voorlopig al ingevuld. Als de nieuwe gegevens nog niet bekend zijn, kan met de bestaande gegevens van 2016/2017 per groep voorlopig worden ingetekend op het aanbod. Op een later tijdstip kunnen de actuele schoolgegevens t/m 15 juni alsnog worden gecorrigeerd.

Kijk vervolgens op het overzicht van het aanbod bij Deel 1 (algemeen), bij Deel 2 (Discipline Leerlijnen) en bij Extra Aanbod.

Maak bij Deel 1 – voor zover van toepassing – een keuze tussen het verschillende aanbod bij de jaargroepen en teken hierop in.

Maak bij Deel 2 eerst een keuze tussen de Discipline Leerlijnen en teken in op het betreffende aanbod bij de jaargroepen. LET OP > een school mag het aanbod voor alle jaargroepen spreiden over twee schooljaren of het aanbod van de leerlijn voor alle groepen binnen één schooljaar 2017/2018 of 2018/2019 afnemen.

Maak bij Extra Aanbod een keuze uit het overzicht en teken ook hierop in – voor zover gewenst. De meeste projecten kunnen tegen betaling worden afgenomen, een klein aantal is gratis. In het rooster van De Ontdekking 2017/2018 wordt dit Extra Aanbod vermeld.

Uiteraard biedt Cultuurwinkel Breda via de website nog veel meer projecten binnen cultuureducatie aan, maar deze worden niet meegenomen in het rooster van De Ontdekking.

Wijzigingen, aanvullingen kunnen door leerkrachten nog t/m 15 juni in de schoolgegevens en in het rooster worden aangebracht. Daarna gaat de rooster-intekening ‘op slot’

Controle door coördinator

In alle gevallen zullen de schoolgegevens en de intekeningen op het aanbod door de coördinator direct na donderdag 15 juni worden gecontroleerd, eventueel in overleg met instellingen en/of scholen worden gecorrigeerd en/of aangevuld.

Assistentie door cultuurcoaches

In de periode mei-juni-juli 2017 maken de cultuurcoaches graag afspraken voor een bezoek aan de scholen. Op het inschrijfformulier voor De Ontdekking heeft de school dat kunnen aangeven. Uiteraard wordt bij het overleg ook gekeken naar en geholpen bij de intekening op het aanbod van De Ontdekking voor schooljaar 2017/2018.

Planning rooster De Ontdekking vanaf woe 10 mei 2017

Vrij 12 mei > scholen ontvangen informatie over aanbod en intekening op rooster,

wordt ook vermeld in de CWB-Nieuwsbrief mei 2017

Woe 17 mei > sluiting inzendtermijn voor contract De Ontdekking

Ma 15 mei t/m don 15 juni 2017 > intekenen op het rooster

Woe 24 mei > Studiemiddag Inspiratie door co-creatie! op Nieuwe Veste Breda en ‘spreekuur’ mbt intekening op De Ontdekking na 16.30 uur

Week ma 19 juni > controle en overleg mbt intekening op het rooster

Woe 21 juni / Don 22 juni > ‘spreekuur’ na plenaire vergaderingen werkgroepen

(onder voorbehoud)

Week ma 26 juni > controle en overleg mbt intekening op het rooster

Week ma  3 juli > concept roosters naar instellingen

Week ma 10 juli > roosters openbaar > op website

Week ma 17 juli t/m vrij 25 aug >

zomervakantie basis-onderwijs (Zuid Nederland)

Week ma 28 aug > begin schooljaar 2017/2018

Don 14 sep > Opening Cultureel Schooljaar 2017/2018

LET OP nieuwe contact-gegevens

Peter Korz, coördinator De Ontdekking

>  T  06-5180 7460 (na 13 uur)  E  p.korz@nieuweveste.nl 

© Cultuurwinkel Breda