Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 02 2017
Muzieklessen maken tot een feestje. Welke methode kies je?
Meer muziek in de klas. Een leuk initiatief. Een fantastisch initiatief! Heel goed voor de kinderen. Ze leren bijvoorbeeld beter samenwerken, het is goed voor de motoriek en kan een positieve invloed hebben op de taalontwikkeling en de ontwikkeling van het brein.
Een muziekles bestaat uit meer dan alleen een liedje zingen met de klas. Zingen is slechts één van de vijf domeinen: zingen, muziek maken, luisteren naar muziek, bewegen op muziek en het lezen en noteren van muziek uit het KVB-model (Klank Vorm Betekenis model). Volgens vakdocent Yvonne van der Ham is muziekles geven een feestje. “Als vakleerkracht muziek heb ik dan wel de luxe alleen de muzieklessen te hoeven voorbereiden. Het is iedere week weer een uitdaging om voor alle groepen leerzame, interessante, inspirerende en leuke lessen te maken, die ook nog voldoen aan de landelijk gestelde leerdoelen. In dit artikel zet ik de diverse methodes voor je op een rij. Muziekles geven kan ook voor jou een feestje worden”


Sinds de overheid is begonnen met het stimuleren van muziekonderwijs, hebben de muziekmethodes een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer methodes gaan digitaal en nieuwe methodes worden ontwikkeld Methodes werken allemaal op hun eigen manier. Bij de ene methode word je door een digitale juf of meester aan de hand meegenomen in de digitale muziekles zoals bijvoorbeeld Kazoo, 123ZING en ZangExpress, bij andere methodes, zoals bijvoorbeeld Muziek en meer en Eigenwijsdigitaal, kunnen muzieklessen gegeven worden via compleet uitgewerkte lessen voor op het digibord. Ook leggen ze allemaal hun eigen accenten. Metropole op school richt  zich specifiek op pop, jazz en wereldmuziek, terwijl andere methodes, bijvoorbeeld Kazoo en Eigenwijsdigitaal, alle muziekgenres aan bod laten komen.
Enkele methodes, zoals ZangExpress en 123ZING bieden hun methode aan in combinatie met een deskundigheidstraining. Nog niet alle methodes zijn helemaal af. Zo is Kazoo (ontwikkeld in samenwerking met het Concertgebouw Orkest) naar verwachting pas in augustus 2018 voor alle groepen beschikbaar.

Wat alle methodes willen is: het geven van goede, inhoudelijke muzieklessen makkelijker maken.

Je hoeft als groepsleerkracht niet meer zelf het wiel uit te vinden. De methodes loodsen je door de  wonderlijke wereld van de muziek.

Het is belangrijk dat een methode voor muziekonderwijs past bij de school en de leerlingen. Op de websites van de verschillende methodes staan korte introductiefilmpjes over de betreffende methode. Kijk vooral naar: wat vinden ze belangrijk en waar staan ze voor, hoe zijn de lessen opgebouwd en hoe worden ze via de methode aangeboden? Biedt de methode een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 en welke muziekgenres worden er behandeld?
Voor bijna alle methodes kan een proefperiode worden aangevraagd.

Het LKCA heeft een matrix ontwikkeld voor muziekmethodes in het primair onderwijs. Twaalf methodes worden hier op een vijftigtal punten met elkaar vergeleken. LKCA Muziekmethodes. Scholen kunnen hier veel informatie vandaan halen en makkelijk doorklikken naar de websites van de diverse methodes.

Door: Yvonne van der Ham, docent muziek en fagot. bij Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten Eindhoven, Factorium Tilburg en Art4U 

© Cultuurwinkel Breda