Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
21 07 2014
Minister Bussemaker onderschrijft het belang van cultuureducatie
In het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt minister Bussemaker van OCW het belang van cultuuronderwijs. 'Onze' Culturele Ladekast hierin een landelijk voorbeeld wordt genoemd, daar zijn wij best een beetje trots op!

'Het is van groot belang dat provincies, gemeenten, culturele instellingen en scholen nauw samenwerken om cultuuronderwijs op basisscholen naar een hoger plan te tillen, vindt minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit verwacht zij die kwaliteitsslag te kunnen maken. (...)

Inspirerend leerplankader
Het landelijke leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie voor het primair onderwijs werd deze maand door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) gepubliceerd. Het leerplankader dient ter inspiratie voor alle belanghebbenden in Nederland, bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen en methodemakers. Bussemaker: ‘Ik vind een doorlopende lijn heel belangrijk, omdat scholen daarvoor moeten nadenken over wat zij hun leerlingen in acht jaar precies willen bijbrengen en hoe ze dat willen doen. In de doorlopende leerlijnen van scholen in Flevoland staat bijvoorbeeld de culturele leefomgeving centraal. Culturele instellingen, scholen en een museum werken samen aan thema’s als nieuwe steden en architectuur, maar ook natuur, water en de oude Swifterbant cultuur komen aan bod. In Brabant is nog zo’n mooie leerlijn ontwikkeld: De Culturele Ladekast. Met een ladekast als metafoor denken scholen goed na over wat zij hun leerlingen op welk moment willen aanbieden. In de kast is elke kolom een kunstdiscipline en in elke lade zitten culturele activiteiten die aansluiten op de leerdoelen per leerjaar.’

Lees het volledige artikel op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

© Cultuurwinkel Breda