Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
19 02 2015
Meedenkers Kunstzinnige Oriëntatie (PO) gezocht!
Op dinsdag 3 maart a.s. organiseert LKCA in samenwerking met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, Sardes en SLO, een bijeenkomst over de uit te voeren peiling kunstzinnige oriëntatie in het po door de Onderwijsinspectie. Wij nodigen ICC-ers, leraren en directeuren in het primair onderwijs van harte uit mee te denken over de inhoud van deze peiling.

Waar moeten de inspecteurs volgens u naar kijken, waar moeten zij op letten en waar moeten zij naar vragen om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het leergebied kunstzinnige oriëntatie binnen de school? De opmerkingen en aanbevelingen van deze middag worden meegenomen in de opzet en uitwerking van het peilingsonderzoek.

Datum: dinsdag 3 maart 2015
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: LKCA, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht

Geïnteresseerd? Geef je dan op via een mail aan Eveline Simons@lkca.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en documentatie.

  

© Cultuurwinkel Breda