Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
15 11 2013
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Breda
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds van start in Breda

Op 5 november zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds van start gegaan in Breda. Deze fondsen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of lessen kunnen volgen voor kunsteducatie.Cees Meeuwis, wethouder Sociale Zaken en Welzijn en Selçuk Akinci, wethouder Cultuur, ondertekenden de intentieovereenkomsten met de besturen van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en het landelijke jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. De fondsen zijn mede afhankelijk van donaties, sponsoring en giften. Particulieren en organisaties kunnen doneren, lokale ambassadeurs kunnen eraan gekoppeld worden en de fondsen kunnen gebruik maken van landelijke publiciteitsuitingen en fondsenwerving. 

De fondsen zijn in het leven geroepen in aanvulling op de BredaPas om kinderen uit gezinnen op of onder de armoedegrens in staat te stellen deel te nemen aan sport en cultuur. Incidentele sportbeoefening of deelname aan eenmalige culturele activiteiten blijven onder de BredaPas vallen. Langdurige activiteiten zoals een lidmaatschap van een sportclub of het volgen van muzieklessen vallen voortaan onder de fondsen.

Professionals uit het onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg of gezondheidszorg kunnen als intermediair een aanvraag voor één of meerdere kinderen uit een gezin (digitaal) indienen via de websites www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.
De bijdrage per kind bedraagt maximaal € 225,- per jaar voor het sportfonds. Voor het cultuurfonds geldt een maximale jaarbijdrage van € 425,-. Een aanvraag geldt voor 12 maanden, waarna een nieuwe aanvraag ingediend kan worden. De fondsen maken het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan een club of vereniging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicebedrijf van de gemeente Breda,
 team Communicatie, telefoon (076) 529 30 15.
  

© Cultuurwinkel Breda