Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
08 12 2016
IPC op Bredase scholen
In Breda sluiten vier scholen aan bij het International Primary Curriculum (IPC). IPC biedt de leerkrachten een gezamenlijke houvast in de vorm van de 'unit', dat het thema beschrijft met de aanpak, leerdoelen en lessuggesties. Thema's krijgen samen met de kinderen vorm en inhoud, omdat dit het leren bevorderd. Kinderen worden gestimuleerd om de organisatie van hun eigen leren zelf vorm te geven.

IPC op Montessori+
Montessori+ maakt sinds 3 jaar gebruik van IPC. Een logische stap, omdat het naadloos aansluit bij het kosmisch onderwijs dat Maria Montessori beschrijft. Volgens haar beleeft een kind de wereld niet gescheiden, maar ‘in een alomvattende eenheid’. Waarom het onderwijs dan in gescheiden vakken aanbieden? Voor een echte Montessori-leerkracht als Lily van Gils is thematisch onderwijs vanzelfsprekend. Toegevoegde waarde van IPC ligt voor haar in een gemeenschappelijke deler te hebben met collega’s binnen dezelfde bouw.

Het team stelt thema’s vast voor de onder- midden- en bovenbouw, waarbij per bouw besloten wordt welke lessen en leerdoelen zeker aan de orde komen. Aanvullende lesideeën worden onderling uitgewisseld. Montessori Breda stelt per IPC-unit 1 of 2 kunstdisciplines centraal. Zo werkte de middenbouw afgelopen periode binnen het thema Onze Wereld met Beeldende vorming 3D en Fotografie (aansluitend bij BredaPhoto). Dat resulteerde in prachtige landschapskunst a la Andy Goldsworthy (foto) en een heuse skyline van Breda.

IPC op Kbs Liniedoorn
Voor Kbs de Liniedoorn was vakoverstijgend werken 4 jaar geleden nog niet voor de hand  liggend. Toch leidde de zoektocht naar toekomstgericht onderwijs naar IPC. Na 4 jaar ervaring kan Jolanda zeggen dat deze vorm van onderwijzen, beter aansluit bij de complexe maatschappij. Dat is ook wat het team motiveert. En dat is nodig, want de weg daarnaartoe is lang niet altijd makkelijk. De uitdaging ligt er in om van de leerlijn geen nieuwe methode te maken. Om een leervraag van een leerling niet te beantwoorden met een dichtgetimmerde les, maar om samen met je klas op zoek te gaan. De rol van de leerkracht verandert en dat betekent dat deze de vertrouwde manier van werken moet durven loslaten.

Liniedoorn is 3 jaar intensief begeleid door IPC Nederland, maar ook dan ben je er nog niet, zegt Jolanda. Want nu wordt zichtbaar wat werken met IPC echt betekent. Waar ’s morgens nog in de bankjes aan de taakvakken wordt gewerkt, werken de leerlingen ’s middags in groepjes aan thema’s. En dan blijken andere competenties, zoals samenwerken, aangesproken te worden. Hoe begeleid je dat als leerkracht? En, hoe zet je deze competenties om in een rapport? Het opstellen van een portfolio is een van de laatste fases van de implementatie.

Mooi is te zien hoe vakken zoals techniek, burgerschap en Engels op een natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Cultuureducatie kan daar een verbindende rol in hebben. De Culturele Ladekast vertoont veel overlap qua competentie-gericht werken en is daarmee een aanvullend instrument voor samenhang binnen de leerlijn.

Hoewel het resultaat van de IPC-aanpak niet meetbaar is, zijn de leerkrachten het er over eens dat het harde werken beloond wordt met een hoge betrokkenheid van de kinderen. En daar doen ze het voor!  

© Cultuurwinkel Breda