Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 02 2017
Interview Jan Baanstra, zakelijk leider bij de Stilte
Jan Baanstra, zakelijk leider van dansgezelschap de Stilte, is sinds 2016 lid van de Raad van Advies van Cultuurwinkel Breda . De Raad van Advies heeft de taak om toezicht te houden op het inhoudelijk beleid van Cultuurwinkel Breda. De Raad fiatteert het beleid van de coördinator en geeft zo nodig advies. Hoe ziet Jan de toekomst van cultuureducatie voor het onderwijs en vanuit de diverse instellingen in Breda? Ben je daar ook benieuwd naar?

Jan Baanstra zet zijn deelname aan de Raad in vanuit de wens dat cultuureducatie net zo belangrijk wordt gevonden als taal en rekenen en dat er structureel ruimte is op scholen om cultuureducatie centraal te stellen. Hij is van mening dat het onderwijs op dit moment vast zit. De droom is vaak groter dan wat er in de praktijk haalbaar is. Het gaat nog teveel over leerrendement. Teveel gericht op het meten van leerresultaten. De transitie naar een sterkere relatie tussen kunst en onderwijs is volgens Jan nu nog geen vanzelfsprekendheid.

Jan: "Laat kinderen zoveel mogelijk naar kunst kijken en er actief mee aan de slag aan. Leren kijken en associëren zijn belangrijke skills. Vanuit kunst krijg je een referentiekader om er zelf mee aan de slag te gaan. Door het drukke takenpakket is het voor de leerkracht en voor de leerling lastig om tijd vrij te maken voor kunst. Bijvoorbeeld om  vragen te stellen  die het  empathisch vermogen versterken, hetgeen weer leidt tot goed burgerschap. Dat heb je juist nu nodig. Verschillende antwoorden helpen om je eigen mening aan te scherpen. Dialoog zorgt voor nieuwe inzichten. Juist in gesprek gaan helpt bij verbinden. Kunst verbindt. Door vragen uit te wisselen en jezelf vragen te stellen.”

Binnen de kunstsector gaan wij volgens Jan te ver in het meedenken met de school door teveel rekening te houden met het drukke takenpakket van de leerkracht. We dreigen daardoor mede- eigenaar te worden van dat probleem.

Jan: "Wij als cultuuraanbieders slaan net iets te ver door als we alleen maar uitgaan van wat scholen willen. Die worden immers teveel bevraagd op resultaten.

Cultuuraanbieders moeten werken aan de relatie met de leerling en de docent. Door echt contact te maken. Kunst is daarbij een mooie vorm.”

De belangrijkste boodschap van Jan voor de culturele instellingen en de scholen:

“Ga een dialoog aan met je leerlingen. Wat houdt hen bezig en sluit aan bij hun interesses.Ga met elkaar in dialoog en kijk naar onderlinge verbintenissen op organisatorisch en op inhoudelijk vlak. Ik denk daarbij aan combinaties tussen het museum,  theater, beeldende kunst.  enzovoort. Zoek thematieken die je met elkaar kunt verbinden. Neem bijvoorbeeld emoties als thema en maak mooie verbindingen.” 

© Cultuurwinkel Breda