Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
31 03 2014
Opnieuw leren kijken met Tiuri
Vorig jaar is, in samenwerking met Pabo Avans, gekeken hoe bestaande programma’s binnen De Ontdekking zich verhouden tot De Culturele Ladekast. Vijf programma-aanbieders kregen middelen en begeleiding om hun programma optimaal aan te laten sluiten bij de leerlijn cultuureducatie. Nu is Theaterwerkplaats Tiuri aan de beurt.Wat doet oogcontact met je? Waar ervaren we onmacht in de communicatie? Hoe zet je je eigen kracht in? Leerlingen ervaren samen met de Tiuri-acteurs wat stemgebruik betekent en wat het met je doet. Je binnenwereld nabootsen door beweging. Muziek om de zeggingskracht van de beweging te vergroten. Je leert  over het gebruik van attributen, decor en belichting. Bij Tiuri ervaar je een theaterbezoek als een bijzondere belevenis die je niet had willen missen.

Theaterwerkplaats Tiuri ontwikkelt talenten van mensen met een cognitieve beperking op een eigenzinnige manier en maakt deze zichtbaar voor een breed publiek. Met professionele theaterproducties en workshops gaan ze de ontmoeting aan met de maatschappij.
De programma’s sluiten vanaf mei 2014 nog meer aan bij het curriculum van de scholen. Dankzij het programma Cultuur met Kwaliteit werd het aanbod bekeken en werd Tiuri in staat gesteld om haar educatieprogramma aan te laten aansluiten bij de culturele vermogens uit De Culturele Ladekast.  De kijkwijzer voor publiek werd verbeterd en er werd een meetinstrument ontwikkeld.

Cultuurwinkel Breda vindt dat Tiuri, door het aangaan van kwalitatieve ontmoetingen, een actieve en waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van het wereldbeeld van kinderen en jongeren. Voor het primair en voortgezet onderwijs ligt voor deze samenwerking en ontmoeting de uitdaging: wanneer is er (geen) sprake van een beperking? Kun je degene die kijkt bewust laten beleven en reflecteren op wat er gezien wordt en hoe je kijkt? De meest onbevangen kijkers zitten in de onderbouw van het basisonderwijs. Het zou mooi zijn om vanuit deze eerste ervaring een reeks van ontmoetingen te laten plaatsvinden gedurende een schoolcarrière (in PO en VO).

Tiuri maakt theater vanuit een vurig verlangen om de schoonheid van kunst te (laten) ervaren met al je zintuigen. Kun je opnieuw leren kijken met de ogen van een (onbevangen) kind? Kun je door middel van cultuureducatieve projecten in het onderwijs voorkomen dat het kind deze blik verleerd? Kijken naar beelden, verbazen, verwonderen, indrukken verwerken en bespreken. Dat is wat Tiuri wil met cultuureducatie!

 

Ook de Grote Kerk, het Chassé Theater en het Stadsarchief herijken hun cultuureducatieve aanbod naar De Culturele Ladekast. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.  

© Cultuurwinkel Breda