Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 03 2017
Gedichtenwedstrijd VO rond Breda als “Parkstad”
Gedichten dag Breda 2017 presenteert een fraaie dichtbundel Straten, stromen en struweel over Breda als “Parkstad”. Burgemeester Depla kreeg het eerste exemplaar, in aanwezigheid van de dichters, overhandigd.
De betrokken dichters Olaf Douwes Dekker, Pien Storm van Leeuwen en Kees van Meel, zagen direct mogelijkheden voor het uitschrijven van een gedichtenwedstrijd onder VO leerlingen rondom het thema: Breda als stad met veel groen, parken, plaatsen om te dwalen. Hoe de dichterlijke ontboezemingen gestalte krijgen, is natuurlijk aan de dichters.


De gedichten kunnen worden ingeleverd tot 31 maart 2017, het maximaal aantal is drie per deelnemer. De lengte van de gedichten mag niet meer dan 28 regels bedragen (witregels meegerekend).

In april is er een Open Podium van de winnaars van deze wedstrijd in de Centrale bibliotheek (de precieze datum wordt nog bekend gemaakt). Inzendingen kunnen in de bibliotheek worden gebracht in de daarvoor bestemde brievenbus, maar ook digitaal verstuurd worden naar het volgende mailadres: dichtwedstrijd.breda@gmail.com

Graag je contactgegevens vermelden voor de uitslag. 

© Cultuurwinkel Breda