Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
23 01 2014
Erfgoedweb Junior gelanceerd in Breda!
Zou het niet mooi zijn als alle leerlingen in Breda zich bewust zijn van de historische rijkdom van onze stad?
Om dat te bereiken heeft Cultuurwinkel Breda samen met gemeente Breda, het onderwijs en erfgoedinstellingen het Bredaas Verhaal samengesteld en vormgegeven in de website erfgoed.breda.nl/junior én de Erfgoed Lesbrief. Daarin komt voor alle leerlingen de rijke historie van de stad tot leven.


Doorlopende leerlijn Erfgoededucatie
Wat zou elke Bredase leerling moeten weten over de Bredase geschiedenis? Die vraag staat centraal bij de invulling van de doorlopende leerlijn erfgoededucatie.

Cultuurwinkel Breda heeft met specialisten uit het onderwijs, culturele en erfgoedinstellingen naar concrete antwoorden gezocht. Het resultaat is een indeling in tijdvakken voor de stad Breda, zoals die ook op school bekend zijn, op het basis- en middelbaar onderwijs. Uiteindelijk zijn acht tijdvakken gedefinieerd met feiten en gebeurtenissen van vóór het ontstaan van de stad tot en met nu. Deze tijdvakken vormen samen vier perioden die uitgaan van grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor de stad en de bewoners. Bij deze perioden zijn vier kernvragen bedacht die iedere Bredase leerling uiteindelijk kan beantwoorden.

 

Introductie van het Bredaas Verhaal
De erfgoedbrief en de website vertellen Het Bredaas Verhaal. De verhalen komen tot leven door een bezoek te brengen aan een historisch gebouw, een tentoonstelling, een voorstelling, een boek, een film, en ook door in de geschiedenisles zelf aan de slag te gaan.

Op de site erfgoed.breda.nl/junior staan erfgoedprojecten die leerkrachten zelf met de leerlingen kunnen uitvoeren, in of buiten klas. Zo kunnen de geschiedenisles worden verrijkt. Veel leerlingen hebben met De Ontdekking al kennisgemaakt met de grote iconen van Breda.

We nodigen jullie uit om ook zelf geschiedenis te schrijven op de site, waardoor het Bredaas Verhaal meegroeit met de tijd.

 

Vandaag officiële lancering www.erfgoed.breda.nl/junior en Erfgoedbrief
Cultuurwethouder Selcuk Akinci lanceerde donderdag 23 januari op KBS Laurentius de website erfgoed.breda.nl/junior officieel en deelde de eerste exemplaren van de Erfgoed Lesbrief uit. Deze school neemt – net als basisschool Burchtgaarde – deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit om de doorlopende leerlijn erfgoed op school te implementeren.

Alle Bredase leerlingen vanaf groep 5 ontvangen een exemplaar van de erfgoedbrief. Deze wordt binnenkort naar alle Bredase basisscholen gestuurd.

Wanneer de Erfgoedbrief bij u binnenkomt, vragen wij u deze onder uw collegae te verspreiden en hen te informeren over Het Bredaas Verhaal, de website en de lesbrief. De leerkracht kan uiteraard zelf bepalen wanneer deze lesbrief wordt uitgedeeld aan de leerlingen. Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Nog meer erfgoed in 2014

Het Bredaas Verhaal ook in het Voortgezet Onderwijs:

Op woensdag 26 februari richt de VO netwerkbijeenkomst zich in het bijzonder op geschiedenisleraren, cultuurcoördinatoren, docenten CKV, maatschappijleer, beeldend en andere geïnteresseerden uit het onderwijs en de culturele instellingen. Locatie: KMA, Kasteel van Breda. Een uitnodiging volgt. Het VO kan gebruik maken van de junior site maar heeft nog meer baat bij de volwassen versie.

Leerlijn erfgoededucatie op scholen geïmplementeerd

Burchtgaarde en Laurentius nemen samen met Cultuurwinkel Breda deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, met als doel de doorlopende leerlijn erfgoed op hun basisschool te implementeren. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor andere Bredase scholen (PO en VO) die hetzelfde nastreven.

Programmatische leerlijn Erfgoed

Momenteel wordt hard gewerkt aan de programmatische invulling van het Bredaas Verhaal. Deze programma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd en vertellen met elkaar het Breda’s Verhaal. Dat zijn programma’s op het po en het vo. Leuk om te weten: een van de programma’s voor het po wordt mede ontwikkeld door leerlingen van de middelbare school De Nassau.

Erfgoed rond de school in kaart

Voor een bezoek aan een erfgoedlocatie hoef je niet ver op pad: op de site staat een kaart van Breda waarop je kan kijken waar je school staat. Dan zie je in een oogopslag wat voor erfgoed er in de omgeving van de school staat. Met een kleine wandeling kan je er zo naartoe lopen. Met een smartphone kan je de kaart zodanig gebruiken dat deze als routeplanner fungeert. Dit willen we nog beter toepasbaar maken. Mocht je nog weinig erfgoed zien op de kaart in de buurt van de school? Lees dan hieronder verder.

Optimaliseren van de erfgoedwebsite

De website is nog lang niet voldoende gevuld! Elke dag ontstaat geschiedenis en er valt ook nog veel te ontdekken uit en van het verleden. Als Cultuurwinkel Breda zullen we de inhoud dan ook aan blijven vullen, maar we vragen vooral ook de leerlingen om hier een bijdrage aan te leveren door hun eigen geschiedenis te schrijven. Dat kan op de site.

Leerlingen schrijven geschiedenis

Naast lesstofvervangende content wordt gestimuleerd om de eigen omgeving van de school te leren kennen en gebruiken. Ook is er ruimte voor input van de scholen en leerlingen zelf: zij kunnen hun eigen geschiedenis schrijven op de site.

Bredaas Verhaal leren kennen en gebruiken

Er komt een heuse ‘collegetour’ voor met name leerkrachten en docenten waarin de doorlopende leerlijn Erfgoed wordt uitgelegd. Hierin staat het Bredaas Verhaal centraal, een informatief gedeelte wordt gekoppeld aan een actief gedeelte met voorbeelden voor concrete toepasbaarheid in de klas.

Doorlopend erfgoedprogramma

En natuurlijk zijn er de erfgoedprogramma’s waar wekelijks kinderen naartoe gaan met De Ontdekking en daarbuiten! 

© Cultuurwinkel Breda