Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
02 11 2015
Eerste netwerkbijeenkomst techniek, wetenschap en … kunst natuurlijk
Woensdag 14 oktober was de eerste netwerkbijeenkomst om wetenschap en techniek een flinke impuls te geven. Tune techniek organiseerde deze informatieve en inspirerende dag als kartrekker en netwerkverbinder op het gebied van techniek en onderwijs. Ruim 45 leerkrachten, directeuren en andere mensen die het Wetenschaps- en Technologie onderwijs een warm hart toedragen waren aanwezig bij De ontdekfabriek in Eindhoven.

Op deze plek, te midden van de innovatieve broedplaats Strijp-S in Eindhoven, werd het plan gelanceerd; Kiezen voor Technologie West-Brabant. Een plan met  de ambitie om in 2020 Wetenschap & Technologie (W&T) op de kaart te hebben staan binnen het primair onderwijs. Peter van de Velden benadrukte als voorzitter van de coöperatie Werk en vakmanschap de noodzaak. Om het onderwijs en het bedrijfsleven en werkveld dichter bij elkaar te brengen zijn er nieuwe verbindingen binnen het onderwijs, maar ook daarbuiten nodig. Cultuurwinkel Breda ziet een mooie verbinding met kunst en cultuur en zal samen met Tune Techniek deze verbinding rond maken.

Peter van der Velden, oud-burgemeester van o.a. Breda, benadrukte de noodzaak van het implementeren van Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs. Hij pleit voor de komst van een Ontdekfabriek in de regio West-Brabant. Een ontwerp-, maak- en inpiratiewerkplaats toegespitst op de lokale werkelijkheid en in verbinding met het onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio. “Niet zozeer het geld, maar vooral arbeid is het kapitaal van een bedrijf. Nederland als kennisland moet vooral niet het belang van de maakindustrie onderschatten. Want vakmanschap is de basis van kennis. Dus blijf investeren in nieuwe technologie en productie, laat leerlingen leren in de keten. Geef ze de kans hun talenten te ontwikkelen los van hun sociale en maatschappelijke situatie. Ik geloof erg in verheffing en zingeving. Dat begint bij kinderen en hun ouders, dus ook op de basisschool.”

De Uitvinders
Het belang van een fysieke ontdekplek werd uiteraard ook onderschreven door Chris Voets, mede-oprichter van De Ontdekfabriek Eindhoven. Voor het onderwijs ontwikkelden Chris en zijn collega’s het programma De Uitvinders. Een doorlopend lesprogramma voor groep 4 t/m 8. Innovatie, talentontwikkeling, creativiteit en ondernemerschap staan in het programma centraal, maar het geheel is ingebed in een flinke dosis beleving. Door beleving worden kinderen uitgedaagd om oplossingen te bedenken, te onderzoeken, te ontwerpen, te maken en uiteindelijk vol trots het resultaat te presenteren.
Prachtige verhalen en speelfilms nemen kinderen mee in een avontuur. De avontuurlijke beleving is de inspiratiebron om de wereld van techniek in te stappen. Ervaar het zelf: voor de regio West-Brabant is deelname aan het programma De Uitvinders in het schooljaar 2015/2016 gratis! 

Grenzen verleggen in het Evoluon
De leerkracht stond in het middagprogramma centraal tijdens het Kennisfestival Leren in Brainport in het Evoluon. Bij binnenkomst werden onze figuurlijke oren gewassen door keynote spreker Jef Staes: Real learning only happens when you are in the groove with your talents. Are you in the groove with your talents? Heeft u passie in uw talenten? Heeft u passie om af te zien? Uw grenzen te verleggen?

Met al deze vragen en het thema: Hoe ziet de toekomst van ons onderwijs eruit? in ons achterhoofd doken we het festival in. Op het festivalterrein stonden zo’n zestig stands van educatief aanbieders, basisscholen, wetenschapsknooppunten en overige onderwijsinstellingen. Het programma bood een enorme diversiteit aan onderwerpen: 3O-leren, mediawijsheid, coderen, programmeren, kennis delen, innovatie, teamleren, school volgens human dynamics, domeinen in plaats van klassen, lego eduation, enz. 

Save the Date
‘Vanaf nu zijn jullie onderdeel van een netwerk, al weet je dat zelf misschien nog niet. Ik nodig jullie uit om vanuit je ervaring en netwerk dit plan samen met ons vorm te geven.’, aldus Ben Sanders, voorzitter van de Stichting WTE regio Zuid en algemeen directeur van Stichting Nutsscholen Breda.
De Ontdekfabriek, doorlopende leerlijnen Wetenschap & Technologie, Onderzoekend & Ontwerpend leren, al deze termen krijgen hun inhoud enkel en alleen door de bijdrage van leerkrachten. Zij voegen waarde toe.

Tune Techniek nodigt je uit om aan te sluiten bij dit netwerk. Deelnemen aan de volgende netwerkbijeenkomst op woensdag 18 november? Stuur een mailtje naar: kitty@tunetechniek.nl
Jef Staes / The Electricity of Learning @ TEDxTilburgUniversity


 

© Cultuurwinkel Breda