Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
05 02 2015
De Wijkbekijker
Alle kinderen uit Breda die in groep 4 zitten krijgen dit lespakket aangeboden als onderdeel van De Ontdekking.

Het is een digitaal lespakket waarmee de leerkracht samen met de kinderen alle aspecten van vormgeving, vanaf ontwerp tot uitvoering en presentatie zelf gaan ervaren. De kinderen gaan op onderzoek in hun eigen wijk. Welke gebouwen, kunstwerken, beelden en teksten vallen op? Hoe hebben kunstenaars, architecten, ontwerpers en vormgevers dit gemaakt, waarom hebben ze iets gemaakt en hoe. 

De kinderen krijgen een eigen beelddagboek waarin ze schetsen maken en opdrachten in doen. Er zit een grote kaart in het lespakket, welke de leerkracht in de klas kan ophangen of op een tafel kan neerleggen tijdens de weken waarin de 6 lessen worden gegeven. Zo worden de kinderen zich bewust van hun eigen omgeving,  en leren ze op een andere manier te kijken hiernaar. In de loop van de lessen, waarin de kinderen telkens nieuwe gebouwen, plekken en beelden gaan ontdekken samen met van Wouke de Wijkbekijker, zal de kaart steeds voller komen te staan met eigen ontworpen bouwsels, foto's en andere ontdekkingen.

In les 2 gaan de kinderen een wandeling door de wijk maken, waarna ze een gebouw wat ze gezien hebben tekenen en 3-dimensionaal leren maken. In andere lessen gaan ze zelf gebouwen ontwerpen, logo's en namen bedenken en leren ze alles over de manier waarop vormgevers dat doen. Les 4 gaat over architecten en kunstenaars. Juffrouw Fleur van NUTS basisschool Boeimeer heeft voor deze les zelfs een 'echte architect, van Árchitectenstudio Breda, uitgenodigd, die met de kinderen samen een gebouw met meerder verdiepingen gaat bouwen en uitlegt hoe hij als architect te werk gaat en waar zijn ideeën vandaan komen.  
In de laatste les gaan de kinderen zelf een filmpje maken van de nieuwe kaart van hun wijk.

Dit lespakket is ontwikkeld door Nieuwe Veste i.s.m. Ontwikkelaars van kunsteducatie: Beeldlokaal en Bas Kools. In het kader van cultuur met kwaliteit en gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Stolk (i.stolk@breda.nl) van de Nieuwe Veste.
de wijkbekijker


 

© Cultuurwinkel Breda