Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
30 06 2014
De Ontdekking: Roosters schooljaar 14/15
Afgelopen weken is door iedereen hard gewerkt om De Ontdekking volgend schooljaar opnieuw, voor de 16e keer(!), tot een succes te maken. Peter Korz zet momenteel de laatste puntjes op de i en geeft een stand van zaken:

Rooster schooljaar 2014/15
Het volledige digitale rooster van De Ontdekking en het Extra Aanbod is voor alle Bredase basisscholen, instellingen en overige belangstellenden rechtstreeks zonder inlog beschikbaar via www.kcegids.nl/breda

Het rooster bestaat uit het reguliere aanbod van De Ontdekking, aangevuld met projecten van Kunstbalie (incl. BredaPhoto), Muzipo en Theater Klasse Uitjes in het kader van de Grote Ontdekking.
In hetzelfde rooster is ook een gedeelte van het Extra Aanbod opgenomen waarop jaarlijks door een relatief groot aantal scholen wordt ingetekend.

Overig cultuureducatief aanbod voor het basisonderwijs in Breda is te vinden in onze zoekmachine en op de afzonderlijke websites van instellingen.

Planning Extra Aanbod
Voor deze projecten wordt de school tijdig door de instellingen benaderd om de periode, dag en tijd en/of kosten af te spreken.   

Wijzigingen
In het digitale rooster van De Ontdekking kunnen door scholen geen wijzigingen worden aangebracht. Aanvullingen en verzoeken tot wijzigingen kunnen per e-mail worden gericht aan peter@cultuurwinkelbreda.nl. Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd wegens beperkingen van capaciteit, perioden of andere oorzaken.

Afzonderlijke roosters en schoolgegevens
Afzonderlijke roosters per school – ‘bestellingen’ – zijn in te zien via inlog met de schoolcodes op de homepage van www.kcegids.nl/breda.
Schoolgegevens kunnen eveneens worden ingezien én gewijzigd via inlog met de schoolcodes op dezelde pagina. Het wijzigen van (het aantal) groepen kan gevolgen hebben voor het rooster; men wordt verzocht in dat geval eerst per e-mail contact op te nemen met peter@cultuurwinkelbreda.nl

Busrooster en bezorgservice
Op het Busrooster bij De Ontdekking zijn de opties voor het vervoer al aangegeven; dit vervoer kan pas vanaf maandag 18 augustus bij de busmaatschappij worden aangevraagd. Het busvervoer wordt in principe ’s morgens aangeboden, bij een klein aantal roosters is middagvervoer toegewezen.

De Bezorgservice – voorkomt ‘gesjouw’ met materialen – kan nog steeds worden aangevraagd, cq gewijzigd. Voor Literatuurkisten a € 10,- per projectkist, voor Kunstkisten a € 30,- per project (bestaande uit aantal grote kisten en overig lesmateriaal).

Uitruil van projecten
Met een aantal scholen is een afzonderlijk traject met betrekking tot De Ontdekking overeengekomen. Dit betreft de scholen die als pilotschool deelnemen aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Men loopt daarmee vooruit op de invoering van een nieuwe Ontdekking met meer maatwerk vanaf schooljaar 2015/16. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de betreffende school een te ondertekenen overeenkomst met de financiële berekening van de afwijkende projecten.

Locaties scholen en instellingen
Via de website www.cultuurwinkelbreda.nl zijn op de homepage via ‘locaties’ alle Bredase scholen (PO én VO) en instellingen te vinden en wordt verwezen naar de betreffende websites.
Aan het begin van het schooljaar wordt aan de scholen en instellingen een promotie-poster van De Ontdekking uitgedeeld.

Opening Cultuur Schooljaar
Donderdag 18 september organiseert Cultuurwinkel Breda de jaarlijkse opening van het Cultureel Schooljaar. We hopen jullie daar allemaal te verwelkomen om te proosten op een mooi Ontdekkingsjaar!
  

© Cultuurwinkel Breda