Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
24 04 2014
De Ontdekking onder de loep door Cultuurcoördinatoren
Afgelopen maand hebben de Cultuurcoördinatoren van de Bredase basisscholen zich in werkgroepbijeenkomsten gebogen over cultuureducatie.
Het programma van De Ontdekking werd geëvalueerd, ervaringen werden uitgewisseld en er werd gekeken naar de komende Ontdekkingsperiode die in mei geroosterd gaat worden.


Werkgroepen De Ontdekking
Twee maal per jaar komen de cultuurcoördinatoren van de basisscholen bijeen, verdeeld over vier werkgroepen (Breda 1A, 2A, 1B, 2B). Elke werkgroep wordt voorgezeten door één van de cultuurcoördinatoren. Deze voorzitters zijn ook vertegenwoordigd in het stadsbrede overleg; Stuurgroep De Ontdekking. Daarin komen de scholen en de aanbieders van cultuureducatie bij elkaar.

Afgelopen maand was het de tweede keer dat de werkgroepen bijeenkwamen in dit schooljaar. Ook dit keer werd uitgewisseld over welke programma’s men tevreden was en waar er verbeteringen nodig zijn. Zo zou men het bezoek aan de Grote Kerk bijvoorbeeld graag eind groep 5 laten plaatsvinden. En: evaluaties die na elk programma plaatsvinden, moeten die wel uitgebreid ingevuld worden als je al voor de vijfde keer gaat? Of het toepassen van de lesbrieven waarop tips aan elkaar worden gegeven. Op deze manier horen de ICC-ers van elkaar wat nodig is om het programma-aanbod te kunnen verbeteren: van de instelling en in de klas.

De Culturele Ladekast
Naast deze informatie-uitwisseling worden de ICC-ers tijdens de werkgroepvergadering geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen de cultuureducatie. Bijvoorbeeld over het kader dat helpt bij het opzetten van een doorlopende leerlijn cultuureducatie, de Culturele Ladekast.

Voor aanbieders van culturele programma’s betekent dit dat zij hun programmering kunnen laten aansluiten op het curriculum van de scholen. Ook de scholen kunnen meer uitgaan van gewenste leeropbrengsten en bekijken welk aanbod het beste aansluit bij wat de school zelf wenst.

Zo komt de programmering steeds meer op maat van de school. Tussen nu en eind 2016 wordt er al op een aantal pilotscholen gewerkt met de leerlijn, in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Zo zijn de kinderziektes er eind 2016 uit, wanneer we de doorgaande leerlijn introduceren op alle scholen. De structuur van De Ontdekking wordt aangepast naar de doorgaande leerlijnen per discipline.

De Creatiewijzer
De ICC-ers van de werkgroepen kregen deze bijeenkomst een korte introductie van de Creatiewijzer. Een instrument waarmee creativiteitsontwikkeling inzichtelijk gemaakt wordt. Hiermee kan de leerkracht het creatieve proces vooraf en achteraf in kaart brengen. Er leven wat betreft creativiteitsvorming bij leerkrachten nog veel vragen.

Om zelf te weten hoe je optimaal gebruik maakt van de creativiteit van je kinderen kan je je aanmelden voor de cursus Creativiteitsontwikkeling (CQ). Deze kun je individueel volgen of met je team.


Het Jeugdcultuurfonds
Tot slot werd aandacht gevraagd voor het Jeugdcultuurfonds. Met cultuureducatie zie je als leerkracht de kinderen op een andere manier en zie je sommige leerlingen opbloeien van bijvoorbeeld dansen, theaterspelen, muziek maken of beeldend bezig te zijn. Als leerkracht kan je deze leerling en hun ouders stimuleren om hiermee verder te gaan. Als financiën hiervoor een drempel zijn, kan het Jeugdcultuurfonds daarbij helpen (http://www.jeugdcultuurfonds.nl/1035/breda/). 

© Cultuurwinkel Breda