Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
26 03 2015
De Ontdekking, lastig kiezen of …
Kiezen we komend schooljaar voor de discipline dans, drama, literatuur, muziek, beeldende vorming, erfgoed of beeldcultuur?

Alle scholen kiezen in april 2015 voor een discipline leerlijn. In deel 1 van De Ontdekking maken de kinderen kennis met cultuuronderwijs in de breedte. In deel 2  kiest de school uit doorlopende programma's, die de discipline erfgoed, beeldcultuur, beeldende vorming, dans of literatuur verdiepen. Om samen te zorgen voor een goede aansluiting op de bestaande leerdoelen is er de komende jaren uitgebreide begeleiding en gratis scholing mogelijk.

In vorige nieuwsbrieven informeerden wij jullie over de leerlijnen Erfgoed, Beeldcultuur en Literatuur. Deze keer aandacht voor de leerlijn dans.

Annette Truijens-Thodé, coördinator Dans bij Nieuwe Veste, gaf samen met Luydgarde Rijnen, combinatiefunctionaris danseducatie van de Stilte, vorm aan de leerlijn dans. Verschillende partijen uit onze stad maken deel uit van deze leerlijn. Naast deze leerlijn zijn ook een aantal producties van De Stilte opgenomen in deel 2 van de Ontdekking. De beide dansleerlijnen zijn onderling uitwisselbaar. Dat zorgt ervoor dat we een rijk gevuld aanbod dans kunnen aanbieden. Scholen die dans al vast hebben opgenomen in hun curriculum, hebben de mogelijkheid om daarmee aan te sluiten op De Ontdekking.

Bij cultuureducatie gaat het er om dat kinderen zichzelf ontdekken en leren door spelenderwijs te onderzoeken. Door te dansen werk je niet alleen aan de culturele vermogens, maar ook aan een andere doelen die er toe leiden dat je een (zelf)bewuste burger kan worden, zoals het:

  • sociale– samen dansen, presenteren van dans
  • ruimtelijkinzicht – dansen in patronen en lagen, in relatie tot elkaar en de omgeving,
  • motorisch– je wordt je bewust van je lichaam en bewegen is natuurlijk gezond,
  • emotioneel  - je uiten door dans
  • creativiteit– verbeeldingskracht, je eigen verhaal dansen, ideeën omzetten in (samen) dans.

De Stilte heeft een leerlijn uitgewerkt, waarbij onderzoek, verbeelding en experiment centraal staan. Bij de algemene leerlijn dans van diverse dansaanbieders gaat het meer om de concrete vorm van dans, waarbij dansfrasering, vormen en patronen meer aan de orde komen. Ook werelddans maakt deel uit van dit aanbod.

Voor groep 3-4 is een programma ontwikkeld waarbij kinderdans centraal staat en de eerder genoemde doelen verwerkt zijn. De dans is gekoppeld aan een van de SLO thema’s voor kunstzinnige vorming.

Voor groep 5-6 staat werelddans centraal en wordt dat net als bij groep 3 en 4 gekoppeld aan de SLO thema’s geldend voor deze leeftijden.

Bij deze producties worden 3 thema pakketten ontwikkeld van ieder 5 lessen, waarvan 2 lessen door de leerkracht zelf gegeven kunnen worden.

De school kan het programma in samenspraak met de Nieuwe Veste samenstellen.

Voor groep 7-8 is contact gezocht met aanbieders uit de stad. Iedere les bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel geeft context aan een dansvorm, onderbouwd met filmmateriaal.

In het praktijk deel bepaalt de school zelf of ze naast die ene workshop nog meerdere workshops wil inkopen van de aanbieder. Hiermee wordt ook het dansveld in Breda meer zichtbaar voor de kinderen.

De dansproducties van de Stilte en die van Nieuwe veste en andere aanbieders zijn prima te combineren. Ze zijn onderling op elkaar afgestemd, dus neem je in groep 3 de dans van de Stilte, dan kun je in groep 4 de Nieuwe Veste benaderen, zo krijgen de kinderen een mooi afwisselend programma aangeboden.

Scholen die kiezen voor de leerlijn Dans, kunnen bij Annet Truijens-Thodé terecht voor advies en hulp. 

© Cultuurwinkel Breda