Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 05 2016
Nieuw Ontdekkingsjaar
Sluiten de activiteiten goed aan bij het schoolprogramma? Lukt het leerkrachten om de programma’s goed voor te bereiden? Is de Ontdekking, als cultuurmenu, bekend bij ouders en leerkrachten (anders dan de ICC-er)? Een greep uit de gespreksverslagen en de enquête gehouden onder onze scholen, om ons voor te bereiden op een nieuw cultureel schooljaar. De Ontdekking 2016/2017 kan immers vanaf 19 mei ingeroosterd worden. Praktische informatie staat onderaan dit artikel.

Een nieuw cultureel schooljaar inclusief een teamtraining, als vervolg op de vaardigheidstrainingen in 2015-2016, voor alle Ontdekkingscholen. Leerkrachten die zich komend schooljaar willen verdiepen op het terrein van drama, literatuur, dans, beeldende kunst, erfgoed, beeldcultuur of muziek kunnen zich tegen betaling inschrijven op een reeks van vier vaardigheidstrainingen per discipline. Ook hebben een aantal culturele instellingen speciaal voor leerkrachten zelf, een aantal interessante culturele activiteiten tegen een speciaal tarief. 

Momenteel zijn de cultuurcoaches gestart om de basisscholen te bezoeken om met elkaar te bespreken hoe het gaat met cultuureductie op school. Er wordt gekeken of de plannen gerealiseerd zijn of dat de ambities moeten worden bijgesteld. Er wordt gekeken naar het volgend jaar, naar de plannen van de hele school, de invulling van De Ontdekking en naar wat nodig is om de ambities te bereiken. De cultuurcoaches adviseren daar graag bij. 

Deskundigheidsbevordering
In vervolg op de vaardigheidstrainingen in 2015-2016 kunnen de Ontdekkingscholen in het najaar van 2016 een teamtraining van circa 1,5 uur op maat krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een training zijn over de culturele vermogens; de leeropbrengsten van cultuureducatie. De cultuurcoach helpt graag bij het maken van een keuze.
Leerkrachten die zich komend schooljaar willen verdiepen op het terrein van drama, literatuur, dans, beeldende kunst, erfgoed, beeldcultuur of muziek kunnen zich tegen betaling inschrijven op een reeks van vier vaardigheidstrainingen per discipline. In deze vaardigheidstrainingen wordt aandacht besteed aan informatie, inspiratie, specifieke vaardigheden en worden praktische tips gegeven voor in de klas.
Leerkrachten kunnen deze in serie van vier trainingen of als enkele training afnemen. Kosten per persoon per training € 50,- (bij minimaal 10 deelnemers). De definitieve inhoud en data van deze trainingen staan vanaf 19 mei 2016 op onze website en kunnen meegeroosterd worden met De ontdeking.

Ontdekking voor leerkrachten
De leerkrachten hebben een sleutelpositie in het aanbieden van cultuureducatie. Graag laten we hen ook zelf inspireren door bezoek aan het rijke Bredase culturele aanbod. In 2016-2017 verzorgen daarom een aantal aanbieders speciaal aanbod voor leerkrachten. Dit kan zijn: een bezoek aan theater, museum aangevuld met een verdieping door een rondleiding of voor/na bespreking, voor een leuke prijs. Vanaf 19 mei kan ook dit aanbod worden meegeroosterd met De Ontdekking.

Smaakt dit naar meer? 
Mocht jouw school naast de Ontdekking interesse hebben in een andere discipline. Het is mogelijk een tweede leerlijn uit deel 2 (buiten de Ontdekking) extra in te kopen. Kosten voor deze extra discipline-leerlijn zijn €5,- per leerling.

En daarnaast is er natuurlijk nog heel veel meer aanbod. Kijk op de website en vraag eventueel advies aan de cultuurcoach. 

© Cultuurwinkel Breda