Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
02 03 2015
De leerlijn muziek: een tipje van de sluier
De Culturele Ladekast wordt continu aangevuld met diverse kunst- en erfgoedpprogramma's. Programma's die in opbouw werken aan de culturele vermogens van kinderen en die aanvullend zijn op wat de school zelf kan. Bij alle programma's in De Ontdekking is jouw school verzekerd van een kwalitatieve leeropbrengst en van aansluiting bij de bestaande vakken.

De scholen kiezen in april 2015 voor een discipline leerlijn of voor een multidisciplinaire leerlijn. In deel 1 van De Ontdekking gaat het vooral om programma's die de kinderen laten kennismaken met de culturele Instellingen van de stad Breda, de culturele vermogens en de disciplines. In deel 2 van De Ontdekking, kiest de school uit een discipline zoals erfgoed, beeldcultuur, literatuur, beeldende vorming, dans en muziek.
Voor scholen die thematisch werken of scholen die al werken vanuit een bepaalde structuur is het iets makkelijker om te kiezen. Is dat op jouw school nog niet het geval, geen zorgen. Nadat op woensdag 11 maart aanstaande alle directies en ICC-ers geïnformeerd zijn over de nieuwe Ontdekking, komen de cultuurcoaches samen met een medewerker van Cultuurwinkel Breda, graag langs om jouw school te adviseren. Om samen te zorgen voor een goede aansluiting op de bestaande leerdoelen is er de komende jaren uitgebreide begeleiding en gratis scholing mogelijk.
Eerder informeerden wij jullie over de leerlijnen Erfgoed, Beeldcultuur en Literatuur. Deze keer aandacht voor de leerlijn muziek.

Onze Cultuurcoach Lizet van Beek zorgde, samen met de aanbieders van muziekproducties, voor een swingende leerlijn muziek met talloze vakoverstijgende mogelijkheden voor de leerkracht. Thema van de muziek leerlijn is: Blik op de wereld.

Lizet maakte voor de onderbouwing een selectie uit diverse gedichten van kinderen die vanuit de vraag 'wat is volgens jou de wereld' hun visie en gevoelens in poëzie hebben gevat. Voor elk dubbel leerjaar zijn de muziekproducties gebaseerd op de volgende titels:

  • Groep 1-2- De wereld is mijn hondjes deken en ook mijn kussen - De wereld is thuis - muziek in dingen dicht bij thuis;
  • Groep 3-4 De wereld is waar ik ben - De wereld is mijn omgeving- muziek uit de traditie van het land en de wijk waarin je woont;
  • Groep 5-6  Ik denk aan mijn vader in een ver land Ik ken de wereld - muziek uit andere culturen;
  • Groep 7- 8 Ikke ikke en de rest - Ik ben de wereld- muziek  waarin die de eigen identiteit uitdrukt;
  • Voortgezet onderwijs: Hoe zal ik je laten klinken? Ik schrijf je in muziek - De wereld maak ik zelf - muziek vanuit een kritische houding naar de maatschappij met een sprong naar het zelf componeren van muziek.

Eén van de nieuwe producties in de muziekleerlijn is Het Mysterie van het verdwenen geluid: een interactief concert met musici uit de eigen wijk en een instrumentenparade. De overige producties presenteren wij graag op woensdagmiddag 15 april waarbij iedereen van harte welkom is en waar de culturele instellingen en kunstenaars hun producties presenteren aan de scholen. Voorheen organiseerden we deze markt pas in september. Nu in het voorjaar. Dat maakt het kiezen tussen het rijke aanbod wellicht iets makkelijker.

Scholen die nu al voor de leerlijn muziek gaan, kunnen bij Lizet van Beek terecht voor advies en hulp. 

© Cultuurwinkel Breda