Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
27 05 2013
De lades van de culturele ladekast kunnen open!
Femke van de Wiel overhandigt de Culturele loper aan Jet Bussemaker
Afgelopen woensdagmiddag ( 22 mei) presenteerden de bureaus voor cultuuronderwijs van de vijf grootste steden in Noord-Brabant (B5; Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg) de 'Culturele Ladekast' een praktisch instrument dat scholen helpt bij het realiseren van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Een initiatief van Cultuurwinkel Breda.
Minister van OCW, Jet Bussemaker, nam de bijbehorende publicatie in ontvangst van coördinator Cultuurwinkel Breda, Femke van de Wiel, tijdens een mini-symposium in de Verkade-fabriek in 's- Hertogenbosch.
Voor minister Bussemaker komt dit instrument voor een doorlopende leerlijn op het juiste moment. Zij is bezig met haar beleidsvisie waarover zij binnenkort met een brief aan de Tweede Kamer komt. Hoewel de minister hierover niet te veel prijs kon geven, gaf zij aan dat zij cultuureducatie in het hart van het onderwijs ziet voor basis- en middelbare scholen. Zij prees daarom de bijzondere samenwerking op inhoud en vorm. Zoals zij zei: 'uit Brabant komen vele goede dingen maar dit is echt bijzonder.''

Voor de bureaus voor cultuuronderwijs uit de B5 was dit een erkenning voor hun samenwerking maar meer nog een erkenning voor de noodzaak van cultuureducatie. Met het praktische instrument, de Culturele Ladekast, kunnen scholen en culturele instellingen zelf hun cultuureducatie vorm geven.
Cultuurwinkel Breda is in 2010 opgericht door de gemeente Breda met de opdracht een doorlopende leerlijn cultuureducatie te maken die vraaggericht is. Ook de projecten als het cultuurmenu De Ontdekking, het CKV Festival en diverse cursussen zijn toen onder Cultuurwinkel Breda gekomen. Femke van de Wiel, coördinator van Cultuurwinkel Breda heeft Karlijn Muller aangetrokken en samen hebben zij een model ontwikkeld dat scholen en culturele instellingen in staat stelt zelf cultuureducatie vorm te geven in samenhang met de ontwikkelingsfase van het kind, de andere vakken op school, het basis en voortgezet onderwijs en de culturele competenties. Uiteraard zijn daarbij Bredase scholen en culturele instellingen nauw betrokken geweest.
Cultuurwinkel Breda heeft het model voorgelegd aan haar collega instellingen in de andere grote steden van Brabant. Zij hebben het plan omarmd en in gezamenlijkheid door ontwikkeld. Zo kon het model een grote sprong voorwaarts nemen met als resultaat: de Culturele Ladekast.

In aanwezigheid van ruim 200 geïnteresseerden uit het hele land werd de theoretische basis, het instrument zelf, de aanleiding en de toepassing toegelicht.
De wethouder Cultuur Jeroen Weijers van 's Hertogenbosch heette namens zijn collegae van de B5 steden iedereen van harte welkom.
Ans Buijs, directeur Fontys lerarenopleiding Tilburg, gaf aan hoe belangrijk het is dat er een praktische kader bestaat voor een doorlopende lijn en verband brengt tussen de verschillende opleidingen, van basis tot en met beroepsopleidingen. Een van haar studenten gaf aan dat de passie van de leerkracht een essentiële voorwaarde is voor het doorgeven van kennis en kunde.
Dat werd door de spreker Marcel van Herpen, Nivoz, verzinner - verteller - verbinder, benadrukt. Hij gaf aan dat het kind centraal moet staan in het onderwijs. Het onderwijs gaat over relatie en zou een plek moeten zijn waar alle leerlingen hun indrukken zouden moeten kunnen uitdrukken. Cultuureducatie is daarvoor een prachtig middel.
De Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn cultuureducatie, is gebaseerd op de ontwikkeling van de culturele vermogens van leerlingen tussen 4 en 18 jaar en de kerndoelen binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Een praktisch instrument dat zowel scholen als culturele instellingen inzetten om cultuuronderwijs te verankeren. Tevens zorgt de Culturele Ladekast voor een gemeenschappelijke taal waardoor samenwerking tussen het onderwijs en culturele instellingen een stuk efficiënter verloopt.
De lancering van De Culturele Ladekast is het startsein voor de steden om met tientallen scholen en culturele instellingen te zorgen voor de verankering van cultuureducatie in het onderwijs.
  

© Cultuurwinkel Breda