Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
27 02 2014
De Creatiewijzer: tool voor de LeerKRACHT in de 21e eeuw
Op woensdag 26 maart vond het 7e pabo-symposium 'LeerKRACHT in de 21e eeuw' plaats. Die dag werd ook De Creatiewijzer gepresenteerd, een spel dat leerkrachten helpt bij het stimuleren en verdiepen van creatieve processen.

De Creatiewijzer is een hulpmiddel om creatieve processen te leren doorzien, gemaakt voor iedereen die zijn eigen creatieve processen wil begrijpen en verbeteren, en voor begeleiders die creatieve processen van anderen willen stimuleren en verdiepen. Je kunt ermee terugkijken op een afgerond creatief proces, of gebruiken voorafgaand of tijdens (het plannen van) een creatief proces.
Creativiteit wordt genoemd als één van de ’21st century skills’, nodig om te kunnen blijven functioneren in de snel veranderende wereld. Maar wanneer aan mensen gevraagd wordt wat zij onder creativiteit verstaan is de kans groot dat zij zeer verschillende antwoorden geven. Wanneer we binnen het onderwijs meer aandacht geven aan creativiteit, maken we een keuze voor een definitie van creativiteit die dicht ligt bij de eigen visie van leren.

De ‘Creatiewijzer’ is ontwikkeld door Lydia de Jong (opleidingsdocent Pabo Avans Hogeschool) i.s.m. Paul Delnooz (lector aan Avans Hogeschool), Cultuurwinkel Breda en vormgegeven door grafisch ontwerper Yurr. Creativiteitsontwikkeling is een belangrijke pijler bij de leerlijn cultuureducatie Het creërend vermogen, wordt in De Culturele Ladekast omschreven als het ‘kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze. Dat vermogen is niet alleen binnen de disciplines van kunstzinnige oriëntatie van belang. Ook bijvoorbeeld bij het stellen, bij techniek, bij het filosoferen en bij het verkennen van de wereld wordt het ingezet. Het creërend vermogen bindt op die manier een groot aantal vakdisciplines.

Om te kunnen werken met de Creatiewijzer is een training ontwikkeld, bestaande uit een aantal bijeenkomsten. Ook maakt de Creatiewijzer deel uit van de bestaande CQ-Cursus. Voor meer informatie over deze trainingen, kunt u terecht bij Femke van de Wiel, Cultuurwinkel Breda en Karen Leenaerts, Pabo Avans Breda. 

© Cultuurwinkel Breda