Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
11 12 2012
Cultuurwinkel Breda wenst iedereen een kleurrijk 2013!
We kijken terug op een bewogen jaar, maar we blikken ook vooruit, de ontwikkelingen rondom cultuureducatie zijn in volle gang.

Zoef, toen was het jaar alweer voorbij. Het is nog te vroeg voor ons om te evalueren maar we kijken met tevredenheid terug op een jaar waarin we vele kinderen mooie belevingen hebben gegeven en waarin we plannen hebben gemaakt voor de toekomst. Voor ons staat daarin de doorgaande leerlijn cultuureducatie centraal. We zijn trots dat de B5 steden dit model hebben omarmt en dat we het gezamenlijk gaan uitwerken. We hebben de leerlijn Beeldcultuur getoetst met programma’s als De Wijkbekijker en BredaPhoto Internationaal Photo Festival. We hebben een leerlijn Erfgoed, klaar voor gebruik. We hebben certificaten mogen uitdelen aan nieuwe ICC, CCO en CQ cursisten. Er gingen weer circa 17.000 leerlingen aan de slag op het basisonderwijs met De Ontdekking. Cultureel Breda gaf hen prachtige ervaringen, zo ook aan de leerlingen die deelnamen aan het CKV Festival. Onze website, boordevol aanbod, wordt zo goed bezocht dat we de aanpassingen moeten doen aan de server.

 

Voor het nieuwe jaar zijn we al druk bezig. Cultuurwinkel Breda is uitgenodigd door Gemeente Breda om een aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit voor het basisonderwijs. Daarvoor hebben we een plan geschreven waarin we in vier jaar de doorgaande leerlijn implementeren in Breda. Uiteraard hebben we hiervoor met vele van jullie gesprekken gevoerd wat ons de input opleverde voor de aanvraag. Nadruk ligt op de leerlijnen Erfgoed en Beeldcultuur. Maar ook andere disciplines werken we uit en passen we lokaal toe. We zetten ons in op deskundigheidsbevordering en scholing, maar ook op de eigen culturele omgeving en de samenhang met het buitenschoolse aanbod. Veel plannen die we de komende jaren met jullie gaan uitvoeren. Ook het voortgezet onderwijs proberen we hier zo veel als mogelijk bij te betrekken.
Houd vooral de nieuwsbrief in de gaten. Hierin doen we oproepen om mee te werken en delen we onze ervaringen en bevindingen.
  

© Cultuurwinkel Breda