Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
07 03 2013
Cultuurwinkel Breda maakt Bredase leerlingen cultureel competent!
Scholen en culturele instellingen in Breda gaan voor Cultuureducatie met kwaliteit
Cultuurwinkel Breda heeft deze week de toekenning gekregen voor een vierjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het landelijk programma Cultuureducatie met kwaliteit.
Hierdoor krijgen culturele instellingen en scholen in Breda de kans om te werken in een doorgaande leerlijn die aansluit bij het kind en de school. Cultuurwinkel Breda heeft een model ontworpen waarmee de leeropbrengsten van cultuuronderwijs expliciet worden gemaakt per dubbelleerjaar. Scholen en culturele instellingen kunnen met dit instrument cultuureducatie optimaliseren.


Samen optrekken met de Brabantse steden
Collegae bureaus voor cultuuronderwijs in Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg hebben het model van de doorgaande leerlijn geadopteerd en samen met hen werkt Cultuurwinkel Breda in B5 verband aan de doorontwikkeling. In mei vindt de landelijke lancering plaats van het model van de doorgaande leerlijnen voor acht disciplines waarmee scholen en instellingen mee aan de slag kunnen.

Cultureel Breda op school 
In Breda ligt de nadruk op Beeldcultuur en Erfgoed, de culturele pijlers van de stad. Culturele instellingen bieden een rijk geschakeerd aanbod en hebben grootse plannen voor programma voor bijvoorbeeld Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Cultuurwinkel Breda ontsluit dat programma graag naar het basis en voortgezet onderwijs.

Culturele competenties
Cultuurwinkel Breda zet in de nieuwe plannen de culturele competenties van leerlingen centraal. In deze snel veranderende maatschappij wordt het steeds belangrijker om kritischer en creatiever te kunnen kijken, te denken en te handelen. Daar moeten de leerlingen ook voor opgeleid worden. Het model van de doorgaande leerlijn is gebaseerd op de culturele competenties:  waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren. De doorgaande leerlijn maakt de leerlingen cultureel competent.

Werk aan de winkel
In de komende jaren zullen scholen en culturele instellingen samen met Cultuurwinkel Breda hun plannen voor cultuureducatie herijken op basis van het model.  Vervolgens kunnen zij gerichter cultuureducatie inzetten: activiteiten in de klas, in de wijk en in de stad. Door middel van scholing en stimulansprogramma’s wordt een basis gelegd om cultuureducatie te verankeren op school.  
Ook het cultuurmenu De Ontdekking, wat Cultuurwinkel organiseert voor het Bredase basisonderwijs, zal meegaan in deze ontwikkelingen.

Cultuurwinkel Breda is het bureau dat cultuuronderwijs in Breda coördineert en versterkt voor het onderwijs en de culturele instellingen. Het bureau is in 2010 opgericht door Gemeente Breda en maakt onderdeel uit van Stichting Nieuwe Veste. 

© Cultuurwinkel Breda