Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
07 05 2015
Cultuuronderwijs compleet met De Ontdekking
Cultuuronderwijs is overal in verweven. Of je nu bezig bent met één van de kunstvakken, met erfgoededucatie, met een gesprek over de wereld, over verschillen of n.a.v. een boek of een voorstelling. Om een beeld te krijgen wat je van de kunstvakken en erfgoed leert, is de Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn cultuureducatie, in te zetten. Deze is ook gebruikt voor de opzet van De Nieuwe Ontdekking.

Allereerst is het belangrijk om als school te bepalen wat je wilt (je visie) en welke rol cultuuronderwijs daarin kan spelen. Vervolgens moet je weten wat je al doet en wat je eventueel wilt veranderen. Het kader van de algemene leerlijn cultuureducatie uit de Culturele Ladekast helpt je om inzicht te krijgen in de huidige activiteiten op school (teambreed) of in jouw klas. Door deze in te vullen in de digitale versie van het raamwerk met leerdoelen zie je waar nog accenten te leggen zijn. De vragen die je kan stellen: wat doen we als school zelf? Wat laten wij aan culturele instellingen over? Wat doen wij in samenwerking? Ook de culturele omgeving van de school en talenten onder leerkrachten en ouders, spelen daarbij een belangrijke rol.

Koop je als school De Ontdekking in, dan sluiten de programma’s aan op wat de school zelf kan. Met andere woorden: de programma’s in De Ontdekking zijn een verrijking op de lessen van de school zelf. Bij elk programma binnen De Ontdekking is bekend aan welke culturele vermogens er gewerkt wordt door de leerling. In bijna alle lesbrieven staan suggesties voor lessen die de school/leerkracht zelf kan uitvoeren. 
In deel 2 van de Ontdekking kiest de school voor één van de kunstdisciplines of voor erfgoededucatie. Bij de gekozen discipline krijgen geïnteresseerde leerkrachten ook de mogelijkheid om een vaardigheidstraining te volgen. Belangrijk is dat het team voor het begin van het nieuwe schooljaar goed op de hoogte is van de gekozen discipline. Zo heeft elke leerkracht zicht op de Ontdekkingsprogramma’s die in 2015-2016 voorbij komen en waar hij/zij op kan aansluiten.

Cultuuronderwijs maken we samen. De beschikbare cultuurcoaches in elke wijk, de vakdocenten, de begeleiding vanuit Cultuurwinkel Breda staan ter beschikking van de school. Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen vanuit hun visie aan cultuuronderwijs in samenhang. Aan scholing en deskundigheidsbevordering, aan wijkprogramma’s binnen/buiten om het partnerschap te versterken.

De nieuwe opzet van De Ontdekking geeft scholen de kans om de aansluiting te maken van cultuuronderwijs op het onderwijscurriculum. Kortom: scholen bepalen wat ze willen en plaatsen cultuuronderwijs op de agenda. 

© Cultuurwinkel Breda