Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
11 06 2013
Cultuurkaart blijft!
Vandaag verschenen er diverse berichten over Minister Bussemaker, cultuureducatie en de cultuurkaart. Goed nieuws!

Zijlstra wilde er nog vanaf, maar Bussemaker handhaaft Cultuurkaart

Door: Karolien Knols − 11/06/13, 06:20
© anp. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker speelt tijdens haar bezoek aan de Biennale mee in videogame 'The Bridge'.

Minister Jet Bussemaker van Cultuur (PvdA) trekt de komende tien jaar 50 miljoen euro uit om de Cultuurkaart voor middelbare scholieren te handhaven. Dat schrijft ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar we moeten af van het idee dat je met zo'n kaart één keer naar een toneelstuk gaat en dat is het dan. De kaart moet een onderdeel worden van het culturele curriculum op de middelbare school.
Minister Jet Bussemaker

Met de Cultuurkaart krijgen scholieren korting op cultuur. Goed cultuuronderwijs heeft voor Bussemaker prioriteit. De tijd is voorbij dat het een leuke franje was, zegt ze vandaag in een vraaggesprek met de Volkskrant.

Bussemaker ziet de Cultuurkaart, in tegenstelling tot haar voorganger Halbe Zijlstra die de kaart wilde afschaffen, als een 'uniek instrument' om jongeren in contact te brengen met cultuur. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 stelt ze per jaar 4,9 miljoen euro beschikbaar: 5 euro per leerling in het voortgezet onderwijs. Scholen doen mee op vrijwillige basis en leveren een bijdrage van 10 euro per leerling.

Bussemaker: 'Maar we moeten af van het idee dat je met zo'n kaart één keer naar een toneelstuk gaat en dat is het dan. De kaart moet een onderdeel worden van het culturele curriculum op de middelbare school.'

Breder publiek
Behalve op cultuureducatie gaat de minister in haar brief in op de verplichting van culturele instellingen om een breder publiek te trekken. Ze onderzoekt hoe ze in de toekomst subsidies afhankelijk kan maken van aantoonbare resultaten van instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, samenwerking en publieksbereik.

In de Museumbrief Samen werken, samen sterker die maandag verscheen, kondigde Bussemaker hetzelfde aan voor de musea. Die moeten meer gaan samenwerken, zoals de Raad voor Cultuur in haar advies aan de minister al eerder schreef.

Samenwerking
Als stimulans stelt Bussemaker tot 2017 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. Ook musea die geen rijksmuseum zijn kunnen hiervan profiteren. Vanaf 2017 wordt van het huidge budget voor de rijksmusea 2,5 procent opzijgezet om de samenwerking verder te stimuleren.

Het advies van de Raad voor Cultuur om de samenwerking van bovenaf op te leggen in zogenoemde ketens, legde de minister naast zich neer, omdat dat zou leiden tot te starre samenwerkingsverbanden. 'Samenwerking moet vanuit de musea zelf komen. Dat creëert meer draagvlak.'  

Nog een samenwerking: BNN en CJP gaan samenwerken, ze bundelen de krachten en starten samen een programma over jongerencultuur waar muziek, cabaret, reizen, media en kunst onder de aandacht worden gebracht. 

© Cultuurwinkel Breda