Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
16 10 2012
CKV Festival Breda met een missie
Het CKV Festival is alweer voorbij. Op dinsdag 23 en 30 oktober hebben 1000 leerlingen zich ondergedompeld in het culturele Breda. Op beide dagen hebben ze zich ingezet tijdens dans- en muziek workshops, verdiept in beeldcultuur, het Bredaas erfgoed bekeken en hun eigen talenten mogen ontdekken bij bijna alle culturele instellingen die Breda rijk is. Dit benadrukt voor ons de meerwaarde van CKV voor de leerling. We gaan ons inzetten om volgend jaar nog meer leerlingen te bereiken. Wil je zien hoe het was? op onze facebookpagina vind je de foto's.

Op 23 en 30 oktober bezochten 1.000 middelbare scholieren de verschillende culturele instellingen in Breda met het CKV Festival 2012.
Leerlingen van Scala, Graaf Engelbrecht, Prinsentuin van Cooth en OLV gaan in groepjes op pad om verrast te worden door het rijke culturele aanbod van Breda.
Er werd door de leerlingen gedanst, gerapt, gefotografeerd, geacteerd, gemusiceerd, gefilmd, gekeken, geluisterd en vooral ook genoten van kunst en cultuur in Breda.
Door leerlingen een overzicht aan te bieden van wat zij in Breda kunnen ervaren aan kunst en cultuur, krijgen zij inspiratie om de rest van het schooljaar een goede invulling te geven aan de kunstvakken op school én in hun vrije tijd.
CKV Festival is een initiatief van Cultuurwinkel Breda, dé organisatie voor cultuuronderwijs in Breda voor het basis en voortgezet onderwijs. Het CKV Festival wordt samen met het voortgezet onderwijs en de culturele instellingen in Breda georganiseerd.


Het festival is ondersteunend aan het vak CKV, Culturele en Kunstzinnige Vorming. Dit vak ligt momenteel echter onder vuur.
De demissionaire ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) hebben een wetsvoorstel ingediend om onder meer het verplichte vak CKV af te schaffen per schooljaar 2014-2015. In plaats van CKV willen de ministers een 'algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming' invoeren.
De voornemens zoals geformuleerd in het wetsvoorstel staan volledig haaks op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken (mei 2012), die op verzoek adviseerde over de aanpassing van het CKV-vak en betere verankering van het vak in het curriculum. Het recente gezamenlijke advies van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur om cultuureducatie juist beter te verankeren in het basisonderwijs onderstreept ook het belang van kunstzinnige vorming.

Juist op het middelbaar onderwijs ontwikkelt de scholier zich sterk en maakt keuzes voor de rest van zijn of haar leven. De cognitieve ontwikkeling is daarbij van belang en staat op school centraal. De sociaal emotionele ontwikkeling is minstens zo belangrijk, daarbij heeft cultuuronderwijs een essentiële rol.
Cultuurwinkel Breda maakt zich sterk om cultuureducatie te verankeren binnen het gehele onderwijs. Dankzij de ondersteuning van Gemeente Breda ontwikkelt Cultuurwinkel Breda een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Breda van 4 t/m 18 jaar. Hierin staan de culturele competenties centraal: het vermogen tot waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren. Vermogens die bijdragen aan ondernemende, creatieve en innoverende vaardigheden voor deze nieuwe generatie jongeren.
Samen met het onderwijs en de culturele instellingen wordt de leerlijn ingevuld onder andere bij het vak CKV. Cultuurwinkel Breda zal samen met het voortgezet onderwijs en de culturele instellingen in Breda een reactie geven ter consulatie voor het wetsvoorstel.

En vooralsnog worden de leerlingen getrakteerd op het CKV Festival 2012!

Het festival is ondersteunend aan het vak CKV, Culturele en Kunstzinnige Vorming. Dit vak ligt momenteel echter onder vuur.
De demissionaire ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) hebben een wetsvoorstel ingediend om onder meer het verplichte vak CKV af te schaffen per schooljaar 2014-2015. In plaats van CKV willen de ministers een 'algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming' invoeren.
De voornemens zoals geformuleerd in het wetsvoorstel staan volledig haaks op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken (mei 2012), die op verzoek adviseerde over de aanpassing van het CKV-vak en betere verankering van het vak in het curriculum. Het recente gezamenlijke advies van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur om cultuureducatie juist beter te verankeren in het basisonderwijs onderstreept ook het belang van kunstzinnige vorming.

Juist op het middelbaar onderwijs ontwikkelt de scholier zich sterk en maakt keuzes voor de rest van zijn of haar leven. De cognitieve ontwikkeling is daarbij van belang en staat op school centraal. De sociaal emotionele ontwikkeling is minstens zo belangrijk, daarbij heeft cultuuronderwijs een essentiële rol.
Cultuurwinkel Breda maakt zich sterk om cultuureducatie te verankeren binnen het gehele onderwijs. Dankzij de ondersteuning van Gemeente Breda ontwikkelt Cultuurwinkel Breda een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Breda van 4 t/m 18 jaar. Hierin staan de culturele competenties centraal: het vermogen tot waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren. Vermogens die bijdragen aan ondernemende, creatieve en innoverende vaardigheden voor deze nieuwe generatie jongeren.
Samen met het onderwijs en de culturele instellingen wordt de leerlijn ingevuld onder andere bij het vak CKV. Cultuurwinkel Breda zal samen met het voortgezet onderwijs en de culturele instellingen in Breda een reactie geven ter consulatie voor het wetsvoorstel.

En vooralsnog worden de leerlingen getrakteerd op het CKV Festival 2012!


  • .

  •  

    © Cultuurwinkel Breda