Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
10 07 2013
CKV blijft behouden


CKV blijft een verplicht examenvak voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo. Het kunst- en cultuuronderwijs krijgt wel een kwaliteitsimpuls, zodat scholen het  kunst- en cultuuronderwijs aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen. Dat heeft de Ministerraad vandaag besloten op voordracht van staatssecretaris Sander Dekker. Dekker komt hiermee tegemoet aan kritische reacties van leraren op een wetsvoorstel van het vorige kabinet, dat het verplichte examenvak CKV wilde schrappen zodat scholen meer tijd kunnen besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Kunst- en cultuuronderwijs

Het kabinet vindt het van belang voor leerlingen en samenleving dat scholen kwalitatief goed kunst- en cultuuronderwijs aanbieden. In afwijking van het vorige kabinet, kiest Dekker ervoor om het vak CKV als verplicht examenvak te behouden. Afschaffing van CKV leidt volgens hem niet tot beter onderwijs en betere prestaties van leerlingen op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De kwaliteit van het kunst en cultuuronderwijs moet wel omhoog. Scholen krijgen meer vrijheid in de manier waarop het vak wordt gegeven. De Stichting Leerplan ontwikkeling (SLO) onderzoekt op verzoek van het kabinet hoe scholen het vak CKV aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen. 

© Cultuurwinkel Breda