Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
05 10 2015
Brabant zet culturele vermogens centraal
Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen in Noord-Brabant kunnen daarbij gebruik maken van twee ondersteunende programma’s. Met De Cultuur Loper helpt Kunstbalie scholen bij visievorming en versterking van het eigen programma. De Culturele Ladekast, ontwikkeld door de vijf grote Brabantse steden (B5), is daarnaast een instrument voor het vormgeven van doorlopende leerlijnen in erfgoed en cultuureducatie.

Elke basisschool moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar waar voor vakken als taal en rekenen lesmethodes bestaan met een duidelijke opbouw ontbreekt voor cultuureducatie in brede zin vaak een helder kader. Met als risico dat culturele activiteiten als los zand aan elkaar hangen en kinderen er minder van leren dan zou kunnen. De overheid vindt dat cultuureducatie een steviger en structurelere plek in het curriculum van basisscholen moet krijgen.
Gelukkig hoeven scholen dat niet alleen te doen. Ze kunnen gebruik maken van de expertise van cultuuraanbieders en vooral van intermediairs. In Noord-Brabant initiëren Kunstbalie en de B5 (bureaus voor cultuureducatie in Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) dat. Hoewel ieder op een eigen manier ondersteuning biedt en aanbod heeft, staan ze samen pal voor cultuureducatie met kwaliteit.

 

De B5 hebben de competenties vertaald in doelen per twee leerjaren, zodat de school kan werken aan een doorlopende leerlijn. Kunstbalie heeft ze vertaald naar gedragsindicatoren, zodat je als leerkracht kunt observeren en bijhouden hoe je leerlingen zich ontwikkelen. Hoe dat precies zit, lees je in bijgaand artikel. 

© Cultuurwinkel Breda