Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
27 11 2012
Brabant reageert op wetsvoorsel CKV op het VO
Zelf reageren?
https://www.internetconsultatie.nl/bovenbouwhavovwo/reageren/


Brabant, 27 november 2012


Betreft: Reactie op wetsvoorstel afschaffen van CKV als verplicht vak VO


Geachte mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Graag reageren wij als bureaus voor cultuuronderwijs van de 5 Brabantse steden op de door uw voorganger mevrouw van Bijsterveldt- Vliegenthart en de heer Verhagen voorgestelde wetswijziging.  
Wij pleiten voor behoud van het vak CKV als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo en behoud van een reële keuzemogelijkheid voor een kunstvak in het profiel C&M op havo.
Wij hopen dat de wetswijziging niet wordt doorgevoerd.

In de 5 Brabantse steden Helmond, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda zetten we ons in om alle leerlingen een samenhangende leerlijn cultuuronderwijs te laten volgen van basis tot en met voortgezet onderwijs.
Vanuit de overtuiging dat cultuuronderwijs een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de jeugd.
Wij zien de specifieke competenties die worden verkregen bij cultuuronderwijs als onmisbaar voor een kansrijke groei van de nieuwe generatie. Een generatie die de complexe en dynamische wereld waarin we nu leven moeten kunnen begrijpen en vorm moeten kunnen  geven. De competenties die geleerd worden door cultuuronderwijs zijn samenwerken, zelfstandig werken, presenteren, recepteren, creëren, reflecteren en analyseren. Met die vaardigheden ontstaat een jeugd die creatief, innoverend en ondernemend is.
De beleidsvisie voor het basisonderwijs onderstreept het belang van cultuuronderwijs met ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.  Onze inzet is om deze lijn voort te zetten naar het voortgezet onderwijs.
Wij werken daarin samen met Kunstbalie, het provinciale expertise centrum voor cultuureducatie in Noord Brabant. Van hen heeft u een eigen schrijven aangaande dit wetsvoorstel ontvangen.
Juist de middelbare scholier zoekt naar zijn eigen identiteit, naar een manier om de wereld om zich heen te begrijpen en die zelf vorm te geven om zo een plek te verwerven waarin hij of zij een bijdrage kan leveren aan diezelfde wereld. De zaakvakken zijn daarin belangrijk maar de sociaal emotionele ontwikkeling niet minder.
Verbeteringen van het onderwijs juichen wij toe. Ook voor CKV. Het wetsvoorstel is echter een eenzijdige maatregel die de willekeur van de kwaliteit van het vak cultuuronderwijs versterkt. Terwijl de maatregel juist bedoeld is, zo lezen wij uit de tekst, als stimulans voor beter cultuuronderwijs. Een alternatief waarin de overdracht van cultuur gewaarborgd is, ontbreekt.
Wij verwachten dat de rijksoverheid het cultuuronderwijs zodanig faciliteert dat de kwaliteit ook gewaarborgd is en blijft. Zodat we de jeugd van Brabant daadwerkelijk kunnen opleiden tot complete mensen die de waarde van kunst en cultuur erkennen.

Met vriendelijke groet,
namens het basis en voortgezet onderwijs en de culturele instellingen in Helmond, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda,


B5,  bureaus voor cultuuronderwijs Brabant 

© Cultuurwinkel Breda