Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
12 12 2016
Architectuurlessen voor thematisch onderwijs
Thematisch onderwijs is niet per se nieuw, maar heeft wel de toekomst. Het verbindt diverse vakgebieden vanuit de praktijk, plaatst het verhaal in een bredere context en spreekt daarmee de intrinsieke motivatie van de leerlingen aan. “Hoe krijgen wij vanuit het thema architectuur de leerling zo geprikkeld, dat deze de uitdaging begrijpt en uit eigen inzicht bijkomende vakgebieden erbij betrekt?” Dat is een vraag waarmee de gastdocenten van Architectuurlessen continu spelen en experimenteren.

Architectuur is een vakoverstijgend onderwerp dat bij uitstek past als vorm binnen het thematisch onderwijs. Het kan bijvoorbeeld vertellen over de historische groei van steden, over natuurkundige krachten in constructies en over technologische ontwikkelingen in onze gebouwde omgeving. Het heeft daarmee diverse culturele, maatschappelijk en (natuur)technische raakvlakken die, afhankelijk van de opgave, in meerdere of mindere mate kunnen worden aangeschreven. Daarbij worden automatisch enkele van de 21e eeuwse vaardigheden aangesproken, denk aan creatief denken, het probleem oplossend vermogen en samenwerken. Naast ICT-vaardigheden ontwikkelen leerlingen echter ook praktische vaardigheden om beeldend te communiceren met modellen.

Met hun ontwerpachtergrond en kennis van de praktijk dagen de gastdocenten van Architectuurlessen de leerlingen uit om het maximale uit de geformuleerde opgave te halen. Dit doen zij door met de leerlingen te sparren en als coach het ontwerpgesprek aan te gaan: leerlingen staan er niet alleen voor, maar moeten wel zelf de kartrekker zijn. Binnen een vertrouwde omgeving van die begeleiding ontdekken leerlingen zelf dat in het ontwerpproces geen fouten worden gemaakt: een slecht idee kan altijd alleen maar leiden tot een beter idee.

Naast de vakoverstijgende kracht van architectuur zelf, worden in de workshops en projecten van Architectuurlessen extra verbindingen gezocht met andere onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is het project Architectuur & Tijdelijkheid, waarbij leerlingen in groepjes aan de slag gaan met het ontwerpen van een tijdelijke, compacte en comfortabele woonruimte voor de opvang van vluchtelingen in het Domiz Refugee Camp (noord Irak). Naast de vraag “wat is tijdelijkheid en wanneer eindigt tijdelijkheid?” onderzoeken leerlingen de plaatselijke en culturele omstandigheden (met behulp van de inspirerende website refugeerepublic.submarinechannel.com). Daarnaast onderzoeken ze de stabiliteit en “opvouwbaarheid” van hun ontwerp om tot een compact bouwpakket te komen. De ontwerpen worden uitgewerkt op schaal 1:20, waarbij maquettepoppetjes op die schaal het maken van de maquette op weg helpt.

Naast bovenstaand voorbeeld zijn er diverse andere ontwerpopgaves geformuleerd voor vmbo, havo en vwo. Leerlingen van zowel de onder- als de bovenbouw gaan hierin onderzoekend, ontwerpend en makend aan de slag. Altijd vakoverstijgend en vanuit het creatieve proces. 

© Cultuurwinkel Breda