Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 02 2017
Afscheid Femke
Cultuurwinkel neemt na 7 jaar afscheid van Femke van de Wiel, coördinator Cultuurwinkel Breda. Vanaf 2010 heeft zij met het onderwijs en culturele instellingen een prachtige basis gelegd voor cultuuronderwijs in Breda. Onder andere met een sterk netwerk waarin onderwijs en cultuur elkaar kunnen ontmoeten en versterken in diverse geledingen. En met het ontwikkelen van een inhoudelijk kader dat richting geeft aan onze ambities en werkzaamheden, de Culturele Ladekast.

Met de voor haar kenmerkende professionaliteit en expertise heeft Femke haar inbreng geleverd. Een groeiend aantal kinderen, jongeren en leerkrachten hebben daardoor de kans gekregen zich te verwonderen over de kracht van kunst en cultuur. 

In haar afscheidsinterview blikken we even terug en kijken we vooruit.

Hoe kijk jij terug op de afgelopen jaren?

Femke: “Het was voor mij een droombaan. Het was een eer om een organisatie op te zetten als Cultuurwinkel. Juist doordat we in het begin goed hebben geluisterd en bestudeerd waar het in essentie om gaat met cultuuronderwijs, hebben we een mooie basis gelegd om op te bouwen. Dat ging om inhoud (expliciet maken wat we willen) en om voorwaarden om die inhoud te doen slagen. Met een klein, sterk team waren we flexibel om in te spelen op de behoeften en kansen van het onderwijs maar ook die van de instellingen. Wat ik het mooiste vind, is dat we het echt met elkaar hebben gedaan. Het enige wat wij moesten doen was vorm geven aan al die mooie input. We wilden wel heel veel en snel… Ik denk dat we op vele gebieden een aanzet hebben gegeven van wat kan en zou kunnen, nu is het aan de scholen en de instellingen om dat verder te concretiseren. Ikzelf heb genoten van wat er allemaal al is neergezet en hoop zo dat dat voortgezet kan worden. Ik denk aan programma's binnen en buiten de scholen, aan trainingen, aan netwerken, informatie, inspiratie on- en offline in vele disciplines en met zoveel tentakels naar andere gebieden.”

Welke kansen en aanknopingspunten zie jij voor het cultuuronderwijs?

Femke: “Doordat er steeds meer oog komt voor onderwijsvernieuwingen, wordt de blik op cultuuronderwijs ook verruimd Kunst en cultuur kunnen bij uitstek als middel en als doel ingezet worden om competentiegericht (als samenvatting van #2032 en 21 century sklls) te gaan werken. 

In Breda boffen we echt met de cultuurcoaches op het po en vo. Die persoonlijke ondersteuning voor scholen, werkt als een goede stimulans om kunst en cultuur een vaste plek te geven in de school. Toch moeten scholen dat meer zelf op gaan pakken en eigenaar worden van het cultuurbeleid. De ingrediënten zijn er, zowel op de scholen als bij de instellingen. Ik wens dat zij elkaar steeds meer weten te vinden en elkaar blijven stimuleren om de leerlingen de rijkdom van kunst en cultuur bij te brengen en laten beleven. Ik geloof echt in de benadering van De Culturele Ladekast om de culturele vermogens als onderlegger te zien voor een rijke ontwikkeling van elk mens. Het kunnen waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren zijn vaardigheden die deze wereld hard nodig heeft.”

Wij bedanken Femke namens ons allemaal.

Wil je persoonlijk afscheid nemen van Femke, dan kan dat op:

Woensdag 22 februari van 15.00 tot 17.00 uur. Bij Podium Bloos Speelhuislaan 151 in Breda

Laat dit aan ons weten via: astrid@cultuurwinkelbreda.nl

Wendy Goossens zal de meeste taken van Femke overnemen en aanspreekpunt voor zijn voor Cultuurwinkel Breda.  Haar e-mailadres is: w.goossens@breda.nl  

© Cultuurwinkel Breda