Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
07 03 2013
Vooraankondiging lancering Culturele Ladekast
De bureaus voor Cultuuronderwijs van de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s-Hertogenbosch) hebben een Doorgaande Leerlijn Cultuureducatie ontwikkeld met de naam ‘de Culturele Ladenkast’. De hiertoe ontwikkelde leerlijnen van de verschillende kunstdisciplines worden, met leeswijzer, in een boekwerkje gebundeld.

Deze Doorgaande Leerlijn Cultuureducatie wordt gelanceerd op woensdag 22 mei in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. We zullen op deze dag het eerste exemplaar van het bijbehorende boek uit te kunnen reiken aan minister Jet Bussemaker. Daarnaast geven wij het woord aan diverse inspirerende sprekers uit onderwijs, kunst en wetenschap.

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke en provinciale bestuurders en beleidsmakers; schoolbesturen en kunst- en cultuurcoördinatoren van primair en voortgezet onderwijs; directies, beleidsmakers en educatieve medewerkers van culturele instellingen en voor de marktplaatsen cultuureducatie. Deze mini-symposium is op uitnodiging

 

Woensdag 22 mei 2013

Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, ’s-Hertogenbosch

Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur

Lancering Culturele Ladekast 

© Cultuurwinkel Breda