Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlijn Muziek
Uitgangspunt bij muziekeducatie is dat leerlingen plezier beleven aan muziek spelen, zingen, bewegen of luisteren. Leerkrachten en culturele instellingen dienen hun aanbod dan ook zorgvuldig af te stemmen op de aanleg, ambitie en omgeving van hun leerlingen. Het gaat erom dat leerlingen zich muzikaal ontwikkelen, door ze bewust om te laten gaan met gevoelens die muziek bij ze oproept. Zowel als ze muziek maken (zingen of spelen) als wanneer ze die beluisteren.

Muziek heeft een enorme betekenis voor mensen, is verstrengeld met een scala aan sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Leerlingen dienen niet alleen te ervaren dat muziek iets met hen doet, maar zich ook bewust te worden van het feit dat ze er zelf iets mee kunnen doen. Van zingen, spelen en improviseren tot componeren, luisteren en bewegen.

Toelichting vakspecifieke begrippen

Binnen muziekeducatie onderscheiden we drie eenheden: klank, vorm en betekenis. In een muziekles is de concrete inhoud van deze drie eenheden gekoppeld aan zingen, spelen, luisteren, lezen en noteren of bewegen. Via deze vormen van muzikaal gedrag, die zich per leerjaar laten beschrijven, zijn leerlingen met muziek bezig.

Muziek is in vorm gezette klank die betekenis heeft voor mensen. Dit is uitgewerkt in het zogenaamde Klank-Vorm-Betekenis model van Smit – Van der Lei.

Binnen de doorlopende leerlijn muziekeducatie wordt gewerkt vanuit de ontwikkeling van culturele vermogens en niet specifiek vanuit de muziekelementen (zingen, luisteren, spelen, lezen en bewegen) die gekoppeld zijn aan klank, vorm en betekenis. Deze vakspecifieke leerdoelen zijn dan ook geïntegreerd in de ontwikkeling van de vermogens. In de les staat altijd één van deze vermogens centraal, maar uiteraard wel met een accent op zingen, luisteren, spelen, lezen of bewegen.

Er zijn veel muziekmethodes ontwikkeld voor het PO. De complete pakketten voor groep 1 t/m 8 ‘Meer met muziek’, ‘Moet je doen’ en ‘Vier muziek met’ bijvoorbeeld. Een school met digiborden zou ervoor kunnen kiezen om een digitale methode aan te schaffen, zoals ‘MusicaTorium’ en ‘Muziek op je bord’.  

© Cultuurwinkel Breda