Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlijn Literatuur
Bij de leerlijn literatuur vormen de klassiekers het uitgangspunt. Boeken waarvan we als volwassenen vaak zeggen: “Van gehoord, maar niet gelezen”. De klassiekers slaan een brug naar de hedendaagse jeugdliteratuur. Toegankelijk, creatief en met een verwijzing naar de andere vakken. Literatuur prikkelt de verbeelding, ontroert en roept schoonheid op. Literatuureducatie stimuleert een esthetische lees- en luisterhouding die ons leert ideeën over onszelf en de wereld uit te drukken. Literatuur leidt als kunstvak tot de ontwikkeling van het cultuurhistorisch besef. Literatuur is van alle tijden, alle culturen en alle leeftijden.

De leerlijn literatuur speelt een rol bij de taalvorming van leerlingen. Het vergroot de woordenschat en versterkt het begrijpend lezen. Daarnaast is literatuur geschikt om andere vakken in te leiden, te illustreren en tot leven te brengen. De leerlijn literatuur draagt zorg voor ervaringen die elk later moment in het leven nog op te roepen zijn. Het gaat om verhalen die het zelfbewustzijn van kinderen vergroten. Waarbij ze plezier ervaren en leren reflecteren op boeken. Zij ervaren dat het leuk is om boeken te begrijpen. Met de leerlijn literatuur legt de school een basis voor andere culturele uitingen binnen andere kunsten, geschiedenis en maatschappelijke vraagstukken. Literatuuronderwijs heeft net als de andere kunsten een overlap met de sociaal emotionele methodieken die de school hanteert.

Kaders

Vijf kaders liggen ten grondslag aan de gekozen context voor de leerlijn literatuur:

  1. De klassiekers oud- en nieuw;
  2. De passie, het vakmanschap van de schrijver, illustrator;
  3. Onderwerpen uit de ervaringswereld en belevingswereld en hedendaagse cultuur van kinderen;
  4. Onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie (erfgoed), andere kunstvakken, techniek.  Cross-over tussen de uitgewerkte leerlijnen; Het Bredaas Verhaal bij erfgoed (jeugdliteratuur). De leerlijn Beeldcultuur (boekverfilming,  animatie) Leerlijn muziek, drama, beeldende vorming  en dans. Overig aanbod vanuit Cultuurwinkel Breda door scholen facultatief af te nemen.
  5. De Taalmethode in het onderwijs. SLO thema’s in schema. De referentiekaders voor literatuureducatie.

Thema's

De klassieke thema’s / verhalen uit de literatuur vormen het uitgangspunt voor de programma’s literatuureducatie. De gekozen verhalen en hun thema’s zijn nog steeds van betekenis. Met de klassiekers slaan we een brug naar de hedendaagse literatuur en geven we volwaardig inhoud aan de kunstvorm literatuur.

  • Thema 1. Spanning en avontuur. 
  • Thema 2. Denken en dromen.
  • Thema 3. Liefde en leven.

Overkoepelend thema: De kunstenaar zelf. De biografie of autobiografie. De kunstenaar zelf komt aan bod bij een schoolbezoek of in de vorm van de biografie en autobiografie.  De leerling ontmoet de schrijver en de leerling filosofeert over de bedoelingen van de schrijver.

De programmering is een uitwerking naar diverse leeftijdsgroepen, naar andere disciplines en gerelateerd aan de schoolvakken.

De leerlingen gaan actief aan de slag met het boek. Aan elk programma in de leerlijn gaat een taalronde of boekbespreking vooraf, waarin vertellen, schrijven en tekenen centraal staat en waarin er gewerkt wordt aan taalontwikkeling en plezier in taal. Bij de lessuggesties voor de boekbespreking  is ook aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen.

FAQ

Vragen die je naar aanleiding van jeugdliteratuur kunt stellen vind je hieronder als download per dubbel leerjaar. Het zijn vragen die het meest effectief zijn wanneer ze in elke bouw worden ingezet, bijvoorbeeld na het voorlezen.

Hersenkrakers

Het Kinderboekenmuseum ontwikkelde speciale Hersenkrakers bij het schrijven van een eigen gedicht, verhaal of het maken van een tekening. Download hieronder. 

© Cultuurwinkel Breda