Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerdoelen Drama
Centraal in het basismodel van de Culturele Lade staan de Culturele vermogens. Deze vermogens zijn per discipline gespecificeerd naar dubbel leerjaar van het primair onderwijs.

De programma's werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de volgende culturele vermogens en kerndoelen.

Leeropbrengst binnen de culturele vermogens

  • Receptief vermogen: Leerlingen leren met aandacht te kijken naar toneelspel van groepsgenoten, docenten en professioneel theater. Hierdoor ervaren ze diverse rollen, situaties en uiteenlopende speelstijlen die ze leren herkennen en benoemen.
  • Creërend vermogen: Leerlingen leren om dramatische vaardigheden van theater, zoals spelelementen, rolopbouw, houding, gebaar, emotie, stem, taal, ritme en mimiek te hanteren en toe te passen. Daarnaast leren ze scènes vorm te geven en op te treden. Omdat drama-activiteiten vrijwel altijd plaatsvinden in groepsverband, wordt ook het samenwerkend vermogen ontwikkeld.
  • Reflectief vermogen: Leerlingen leren om hun ervaring bij het zien van toneel te delen. Ze leren ook een beargumenteerde mening te formuleren en te reflecteren op eigen en andermans spel. Feedback geven en ontvangen komt eveneens aan de orde, waarbij leerling leren om respect en waardering te tonen voor het spel van anderen.
  • Analyserend vermogen: Het vak drama wordt in een bredere context geplaatst. Er is aandacht voor drama in de omgeving van de leerling en in andere tijden en culturen. De leerling wordt zich bewust van de rol van theater in maatschappelijke context.

Op de website van Bureau Babel vind je een overzicht van deze vermogens uitgewerkt naar leerdoelen per dubbel leerjaar. Deze leerdoelen zijn gezamenlijk vastgesteld met vijf grote steden (B5) van Noord-Brabant.
Scroll naar onder (of Ctrl+F, zoek op Drama) om bij de leerdoelen van de leerlijn Drama uit te komen.

Overigens hanteren ze in Den Bosch de term bouwstenen in plaats van leerdoelen. 

© Cultuurwinkel Breda