Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlijn Drama
Door drama op te nemen in het onderwijsprogramma doen leerlingen nieuwe ervaringen op in verschillende leer- en ontwikkelgebieden. Ze leren taal en spel te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken en om ermee te communiceren. Leerlingen leren relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid. Ze ervaren, analyseren en interpreteren die werkelijkheid en leren zo bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.

Drama-educatie doet een beroep op het samenwerkend vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De activiteiten vinden immers plaats in groepsverband. De spelers moeten naar elkaar luisteren, op elkaar letten en bij fysiek contact op elkaar vertrouwen. Door presentatie leren leerlingen zich open te stellen voor de reactie van anderen en hiermee om te gaan.

In het VO ligt de nadruk meer op het ontwikkelen van het conceptueel vermogen en de zeggingskracht van drama. Drama-educatie levert daarbij een krachtige bijdrage aan de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen.

Vakspecifieke begrippen

Omdat PO en VO verschillende doelgroepen kennen, is er ook onderscheid in terminologie. In het PO wordt gesproken van drama, wat een meer pedagogische lading heeft. In het VO gaat het over theater. Hier bezoeken of maken leerlingen een theaterproductie; in het PO een toneelvoorstelling.

In deze leerlijn komen de dramatische basisvaardigheden van theater aan bod. Voor het bepalen van een scene zijn de spelelementen wie, wat waar, wanneer en waarom nodig. In het spel experimenteren de leerlingen met rolopbouw, houding, gebaar, emotie, stem, taal, ritme en mimiek. Ook is er aandacht voor het vormgeven van een scene, waarbij de begrippen begin, midden, climax en einde bewust worden gehanteerd.

De leerlijn is zo ingericht, dat docenten binnen PO of VO de drama-activiteiten grotendeels zelf kunnen aanbieden, al dan niet met de inzet van dramadocenten. Op websites als www.theaterlessen.nl en www.theatereducatie.nl is volop inspiratie en lesmateriaal te vinden. Daarnaast zijn er prima lesmethodes, zoals ‘Kijk op spel’ van Holger de Nooijer, de integrale methode ‘Mikado’ van Pelckmans, ‘Een chinees op Goeree’ en ‘Betekenis van drama’ van Roel Twijnstra.


  

© Cultuurwinkel Breda