Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Programma Dans
De klankbordgroep Dans heeft samen met pilotscholen en -instellingen een programmatische invulling van de leerlijn Dans samengesteld.

Onderstaande programma's worden in schooljaar 2015/16 aan alle scholen in Breda aangeboden. Scholen kunnen in Ontdekking deel II kiezen voor deze leerlijn.
De programma's werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van  de volgende culturele vermogens en kerndoelen. 

Heb je vragen over het aanbod, neem dan contact op met leerlijnbegeleider Annette Truijens-Thodé (Coördinator Dans van De Nieuwe Veste, a.truijens-thode@breda.nl / 076-5299628). 
 

Leeropbrengst binnen de culturele vermogens

  • Receptief vermogen: Leerlingen leren met aandacht te kijken naar dans van groepsgenoten, docenten en professionals. In het theater, in de klas, op straat, maar ook op internet en tv. Ze ervaren diverse dansstijlen en bewegingskwaliteiten en leren die te herkennen en te benoemen.
  • Creërend vermogen: Leerlingen leren de begrippen tijd, kracht, ruimte en bewegingskwaliteit in dans te hanteren en toe te passen. Daarnaast leren ze te improviseren met dans en op te treden. Dansactiviteiten vinden doorgaans plaats in groepsverband, waardoor ook het samenwerkend vermogen wordt ontwikkeld.
  • Reflectief vermogen: Leerlingen leren hun ervaringen bij het zien van dans te delen. Daarnaast leren ze een beargumenteerde mening te formuleren. Ook feedback geven en ontvangen komen aan de orde. Leerlingen leren respect en waardering te tonen voor de dans van anderen. In het VO is het aanleggen en bijhouden van een portfolio eveneens een belangrijk onderdeel.
  • Analyserend vermogen: Het vak dans wordt in een bredere context geplaatst. Er is aandacht voor dans in de omgeving van de leerling, voor verschillende dansstijlen, dans in andere tijden en culturen. Leerlingen worden zich bewust van de betekenis en rol van dans in een maatschappelijke context.

Leeropbrengst binnen de kerndoelen; primair onderwijs

  • Kerndoel 54: Leerlingen werken aan techniek, improvisatie en presentatie van dans om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
  • Kerndoel 55: Leerlingen ontwikkelen een houding om met respect te reflecteren op de dans van zichzelf, groepsgenoten en professionals.
  • Kerndoel 56: Leerlingen maken kennis met verschillende dansstijlen. Ze leren die dansstijlen te herkennen en te benoemen en worden geïnspireerd.

Leeropbrengst binnen de kerndoelen; voortgezet onderwijs

  • Kerndoel 48 + 49: Leerlingen werken aan danstechniek, improvisatie en presentatie van eigen dans om gevoelens en ervaringen uit te drukken, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
  • Kerndoel 50: Leerlingen oriënteren zich op verschillende dansstijlen. Ze leren deze te beschouwen ten behoeve van hun eigen creatieve proces.
  • Kerndoel 51 + 52: Leerlingen kunnen aan het einde van de leerlijn dans van zichzelf, groepsgenoten en professionals evalueren en hier een beargumenteerde mening over geven. Ook leren ze in een portfolio verslag te doen van alle ondernomen dansactiviteiten. Leerlingen worden bewust gemaakt van de rol van dans in de maatschappij, doordat er aandacht wordt besteed aan dans in relatie tot maatschappelijke thema’s en de cultuurhistorische context van dans.


 

© Cultuurwinkel Breda